Qubadli rayon İcra Hakimiyyətinin saytı istifadayə verildi. http://qubadli-ih.gov.az ve yeni saytım http://www.Qubadli.biz " Yük altından öz çiynini qaçıranda böyüklər, Balaların çiyninə yük düşürmüş sən demə...!"

nəfər QUBADLI saytına baxır :)
********ANA YURDUM -=Q.U.B.A.D.L.I=- *******
 
 
  На главную
 


ELMLƏR NAMİZƏDLƏRİDƏQİQ ELMLƏR ÜZRƏ ELMLƏR NAMİZƏDLƏRİ
1. Kamal Şirinov - Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
2. Mübariz Hümbətəliyev - Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
3. Mübariz Xəlilov - Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
4. Məmməd Hacıyev - Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
5. İslam Paşayev - Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
6. Yaqub Şərifov - Fizika-Riyaziyyat elmlər namizədi
7. Rövşən Hümbətəliyev - Fizika-Riyaziyyat elmləri namizədi
8. Yaşar Hüseynalıyev - Fizika-Riyaziyyat elmləri namizədi
9. Mərdanov Nail Teyub oğlu - Texnika elmləri namizədi
10. Hümbət Abbasov - Texnika elmləri namizədi
11. Sabir Abdullayev - Texniki elmləri namizədi
12. Şamxal İsmayılov - Texnika elmləri namizədi
13. Zakir Əsədov - Kimya elmləri namizədi
14. Teyyub İsmayılov - Kimya elmləri namizədi
15. Şamı Sadıqov - Kimya elmləri namizədi
16. Təhmasib İsmayılov- Kimya elmləri namizədi
17. Arif Şamo (Rəhimov) - Geologiya elmləri namizədi
18. Şamo Rəhimov - Geologiya elmləri namizədi
19. Mehdi Əliyev - İqtsadi elmləri namizədi
20. Hüsü Quliyev - İqtisad elmləri namizədi
21. İnayət Hüseynov - İqtisad elmləri namizədi
22. Arif Alışanov - iqtisad elmləri namizədi
23. Rəfail Allahverdiyev Məmməd o - İqtisad elmləri namizədi
24. Kamil Zeynalov - İqtisad elmləri namizədi
25. Məhəmməd Cabbarov - Tibb elmləri namizədi
26. Baxış Hüseynov - Tibb elmləri namizədi
27. Rəvşən Səlimov - Tibb elmləri namizədi
28. Fərəməz Quliyev - Tibb elmləri namizədi
29. Qiymət Mürsəlova Tibb elmləri namizədi
30. Ümman Abbasova - Tibb elmləri namizədi
31. Şahin Hüseynov - Tibb elmləri namizədi
32. Pərvin Məhərrəmov - Tibb elmləri namizədi
33. Pərvanə Əliyeva-Tibb elimləri namizədi
34.Yaşar Rəhimov- Fizika-riyaziyyat elimləri namizəd
35.Sara İsmayıl qızı Əliyeva biologiya üzrə fəlsəfə doktoruHUMANİTAR ELMLƏR ÜZRƏ ELMLƏR NAMİZƏDLƏRİ
1. Mirağa Əliyev - Fəlsəfə elmləri namizədi
2. Bəşir Fərəcov - Fəlsəfə elmləri namizədi
3. Nəriman Qasımoğlu - Fəlsəfə elmləri namizədi
4. Xansuvar Qasımzadə - Fəlsəfə elmləri namizədi
5. Lalə Cabbarova Məhəmməd qızı - Psixologiya elmləri namizədi
6. İnşallah Qafarov - Sosiologiya elmləri namizədi
7. Oktay Rəhimov-Fəlsəfə elimləri namizədi.
8. Cabir Quliyev - Hüquq elmləri namizədi
9. Yusif İldırımzadə - Hüquq elmləri namizədi
10. Ziyafət Eminova - Tarix elmləri namizədi
11. Hacı Həsənov - Tarix elmləri namizədi
12. Müslüm Nəzərov - Pedoqoji elmlər namizədi
13. Əhliman Axundov - Filologiya elmləri namizədi
14. Sevinc Məmmədova - Filologiya elmləri namizədi
15. Möhübbət Həşimov - Filologiya elmləri namizədi
16. Qudrət Cəfəroov - Filologiya elmləri namizədi
17. Qızılgül Abdullayeva- Filologiya elmləri namizədi
18. Abbas Abbasov - Filalogiya elmləri namizədi
19. Səadət İldırımzadə-Filologiya elmləri namizədi
20. Tahirə Muxtarova – Filalogiya elmləri namizədi
21. Məfkurə Adıgözəlova (Hüseynova) - Pedoqoji elmlər namizədi
22. Məhəmməd İsaxov - Pedoqoji elmlər namizədi
23. Varaşil Rüstəmov - Pedoqoji elmlər namizədi
24. Xanağa Babayev- Biologiya elmləri namizədi
25. Surxay Səfərov - Biologiya elmlər namizədi
26. Famil Babayev-Biologiya elmləri namizədi
27. Məhəmmədəli Allahverdiyev - Baytarlıq elmlər namizədi
28. Aqil Rəhimov- Pedaqoji elimləri namizədi

Xəlilov Mübariz Sevdimalı oğlu – Fizika-riyaziyyat elimləri namizədi,dossent
QIısa bioqrafik məlumat
24 dekabr 1955-ci ildə Gubadlı rayonunda anadan olmuş,
1971-ci ildə Gubadlı gəsəbə orta məktəbini bitirmiş,
1976-cı ildə ordu sıralarida oımuşdur.
Təhsili, Elmi dərəcə və adları
1975-ci ildə ADPU-nun riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir. 1984-cü ildə "Meyl edən argumentli parametrik diferensial və integral tənliklərin tədgigi" mövzusunda namizədlik disertasiyası müdafiə edib, fizika riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 1979-1993-cü illərdə AMEA-nın Mexanika və Riyazyyat İnstitunda işləməklə, 1979-1980-ci illərdə Moskva şəhəri Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunda elmi ezamiyyətə olmuşdur. 1980-1983 Azərbaycan Elmlər Akademiyası Mexanika və Riyazyyat İnstitunun aspiranturasında oxumuşdur. 1993-1997-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasinda Tətbigi riyaziyyat kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir. 1997-ci ildə BDU-nun "Ümumi Riyaziyyat" kafedrasının dosenti, 1998-1999-cu illərdə "Ümumi Riyaziyyat" kafedrasında kafedra müdiri əvəzi, 2000-ci ildən BDU-nun Tətbigi riyaziyyat və kibernetika fakultəsi ümumuniversitet "İnformatika" kafedrasinın mudiri vəzifəsində işləyir. Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası, informatika dərslərini aparır. 61 məgalə, dərslik, dərs vəsaitinin müəllifidir Azərbaycan Respublikasi Təhsil nazirinin fəxri fərmani ilə təltif edilmişdir.
TƏDQIQAT SAHƏSI
İnformasiya nəzəriyyəsi. Paylanmış verilənlər bazasinın tədgigi
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.M.S.Xəlilov Nyuton -Kantoroviç üsulunun parametrli integral tənliklərə tətbigi. Tətbigi Riyaziyyatın Problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalg konfrans. Zəncan Universiteti(İran) 4-6 oktyabr 2000.
2.M.S.Xəlilov İnformatikanın tədrisində multimediya vasitələrinin rolu. Tətbigi Riyaziyyatın Problemlərinə həsr olunmuş II beynəlxalg konfrans. Bakı Dövlət Unversitetvə Zəncan Universiteti(İran), Bakı-2003
3.M.S.Xəlilov Paylanmış informasiya sistemləri və verilənlər bazası /İdarəetmə sistemləri və informasiya texnologiyalari, Pusiya Elmlər Akademiyasi V.A.Trapeznikov adina İdarəetmə Problemləri İnstitutu, №7, 2006,.
SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.M.S. Xəlilov. Qurbanov A.İ. "İnformatika", Bakı-2003, dərslik, 364 səh.
2.M.S.Xəlilov.İnformasiya təminatının məxsusiyyəti., OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı, 2003, №8, s.102-106
3.Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ. İnformatika: Ali məktəblər üçün "İnformatika" kursu üzrə fənn proqramı, Bakı, 2003, "Bakı Universiteti", 34 s.
4.M.S.Xəlilov. Respublika ali məktəblərində informatika fənninin tədrisi, Bakı, 2003, 4 səh.
5.M.S.Xəlilov. "BDU kitabxanasında avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sisteminin yaradılması və universitetin idarəetmə fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması poblemləri" BDU - nəşriyyatı, 2003, 6 səh.
6.M.S.Xəlilov , T.İ.Bəxtiyarova «Diskret ötürmədə informasiyanın ölçülməsi barədə» OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı, 2004, №12, s. 42-47.
7.M.S.Xəlilov Verilənlərin tamlıgı və təhlükəsizlik təminatı protokolu, OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı, 2005 № 14, s. 114-119
8.M.S.Xəlilov. İnformatika, dərslik, Bakı - 2005, BDU nəşriyyatı, (rus dilində), 369 səh.
9.M.S.Xəlilov Windows XP-Əməliyyatlar sistemi/Metodik vəsait, Bakı 2006, 28 s.
10.M.S.Xəlilov Windows XP-Əməliyyatlar sistemi/Metodik vəsait, Bakı 2006, 51 s.
11.M.S.Xəlilov, K.Ə.Mahmudova. Paylanmış informasiya sistemlərində yeni informasiya texnologiyaları, OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı, (AAK-ın reestrində) 2006, N 17, səh. 172-179.
12.M.S.Xəlilov, Hüquqi informatikanın əsasları, dərs vəsaiti, (qrifli) Bakı - 2006, 282 səh.
13.M.S.Xəlilov Verilənlərin Tirajlanması texnologiyası , OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı 2006, № 16, s. 108-112.
14.M.S.Xəlilov. Paylanmış Verilənlər bazasının proyektləşdirilməsı, OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı 2006, № 15, s. 190-200
15.M.S.Xəlilov, Hüquqi informatikanın əsasları, dərs vəsaiti, (qrifli) Bakı - 2007, 291 səh.
16.M.S.Xəlilov, L.İ.Əmirova, K.A.Mahmudova. Sosial İnformatika, dərs vəsaiti. Baki 2007, 112 s.
17.M.S.Xəlilov. İnformatika bir tədris fənnikimi və onun tədrisi metodikası. "İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri", Respublika elmi konfransının materialları, 22-23 may, 2007, səh. 121-125
18.M.S.Xəlilov, L.İ.Əmirova. Kompüter informasiya sistemlərinin modelləşdirilməsi. OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri, fizika-riyaziyyat-texnika elmləri seriyası, Bakı 2007, N 23, səh. 65-70.
19.M.S.Xəlilov. Sorgularin məntigi optimallaşdırılması. OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri - 2008, N 26, səh. 10-16
20.M.S.Xəlilov. Sosial İnformatika, dərs vəsaiti. II hissə Baki 2008, 130 s.
21.M.S.Xəlilov. Biologiya fakültəsinin qiyabi şöbə tələbələri üçün "İnformatika" fənnindən metodik göstəriş, Bakı - 2008, 50 səh.
22.M.S.Xəlilov. Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbə tələbələri üçün "İnformatika" fənnindən metodik göstəriş, Bakı - 2008, 60 səh.
23.Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası fənninin proqramı, Bakı - 2008, 2008, 13 səh.
24.M.S.Xəlilov. Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M. "Kitabxana işinin proqramıaşdırılması" Tədris proqramı, Bakı 2008, 13 səh.
25.M.S.Xəlilov.Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M. "Avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemlərinin proqram taminatı" Tədris proqramı, Bakı 2008, 8 səh.
26.M.S.Xəlilov.Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M. "Kompüter texnikası və proqramlaşdırma" Tədris proqramı, Bakı 2008, 11 səh.
27.M.S.Xəlilov. Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M. "Riyazi informatika" Tədris proqramı, Bakı 2008, 14 səh.
KITABLAR
1. M.S. Xəlilov . Fərdi kompüterin sistemləri. Bакı-1998 183.s (dərs vəsaiti)
2.M.S.Xəlilov "İnformatika", Bakı-2001.
3.M.S.Xəlilov, A.E.Guliyeva, N.N.Musayeva «Avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya sistemləri», Bakı-2001, 85 s.metodik vəsait.
4.M.S.Xəlilov, A.İ.Gurbanov, A.E.Guliyeva. «Kitabxana informatikası" Dərs vəsaiti. Bakı-2001, 240s. I-cild.
5.M.S.Xəlilov "İnformatika", Bakı-2002.
6.M.S.Xəlilov, A.İ.Gurbanov, A.E.Guliyeva. «Kitabxana informatikası" Dərs vəsaiti.,Bakı -2002, I I-cild 164 s.
7.M.S.Xəlilov, Qurbanov A.İ. "İnformatika", Bakı-2003, dərslik, 364 səh.
8.M.S. Xəlilov , İnformatika, dərslik, Bakı - 2005, BDU nəşriyyatı, (rus dilində), 369 səh
9.M.S. Xəlilov Windows XP-Əməliyyatlar sistemi/Metodik vəsait, Bakı 2006, 28 s.
10.M.S. Xəlilov Windows XP-Əməliyyatlar sistemi/Metodik vəsait, Bakı 2006, 51 s.
11.M.S. Xəlilov, K.Ə.Mahmudova. Paylanmış informasiya sistemlərində yeni informasiya texnologiyaları, OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı, (AAK-ın reestrində) 2006, N 17, səh. 172-179.
12.M.S. Xəlilov, Hüquqi informatikanın əsasları, dərs vəsaiti, (qrifli) Bakı - 2006, 282 səh.
13.Xəlilov M.S., İnformatika, dərslik, Bakı - 2008, BDU nəşriyyatı, (rus dilində), 311 səh
14.M.S.Xəlilov. "İnformatika"Biologiya fakltəsinin giyabi şöbə təlabəlari üçün metodik vəsait,Bakı - 2008, 50 s.
15.Xəlilov M.S. Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbə tələbələri üçün "İnformatika" fənnindən metodik göstəriş, Bakı - 2008, 60 səh.
16. M.S.Xəlilov "İnformatika", Bakı-2008.311s. DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR 2003-ci ildə "Bakı Dövlət Universitetinin idarə edilməsinin müasirləşdirilməsi" adlı Tempus-Tasic Avropa proqramı layihəsində iştirak etmiş, Fransa Respublikasında elmi ezamiyyətdə olmuşdur.Şərifov Yaqub – Fizika-riyaziyyat elimləri namizədi,dossent
Həyatı
1958-ci ilin mart ayının 1-də Qubadlı rayonunun Başapat kəndində anadan olub.1968-1973-ci illərdə Başapat kənd səkkizillik məktəbində,1973-1975-ci illərdə isə Bakı şəhər 226 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.1975-1980-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakkultəsində ali təhsil alıb. 1980-1984-ci illərdə AMEA-da aspiranturada oxumuşdur.1990-cı ildə «Теоремы существовании оптимального управления и необходимые условия оптимальности для систем с распределенными параметрами » adlı dissertasiyanı müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elimləri namizədi adına layiq görülüb.
Əsərləri
1. Численные методы Баку-2008
2. Числовые и функциональные ряды Баку-2004


Rəhimov Rəhim Məhəmməd oğlu

texnika elimləri namizadi, dossent


Rəhimov Rəhim 1953-cü il mart ayının 4-də Saldaş kəndində anadan olmuşdur. 1961-ci ildə ailəsi Abşeron rayonunun Mehdiabad kəndinə köçmüş və elə həmin vaxt orada da orta məktəbə getmişdir. 1971-ci ildə Bakı şəhər 115 saylı məktəbi bitirərək Azərbaycan Politexnik İnstitutuna qəbul olub. 1976-cı ildə İnctitutu bitirərək 1978-ci ilədək Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının "Fizika" İnstitutunda böyük mühəndis vəzifəsində işləyib. 1978-ci ilin sentyabrından Azərbaycan Texniki Universitetində fəaliyyətə başlamışdır. 1978-1980-ci illərdə "Sənaye elektronikası" kafedrasında baş laborant, 1980-1988-ci illərdə assistent, 1989-94-cü illərdə baş müəllim vəzifələrində işləmişdir. 1990-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri namizadi adına layiq görülmüşdür. 1994-cü ildə dosent adina layiq görülmüşdür. 2003-cü ildən M.Topçubaşov adına Cərrahiyyə mərkəzinin elmi əlaqələrdə olmuş, onlarla birlikdə maqnitoteriya aparatlarının yaradılması, eyni zamanda diaqnostika aparatı yaratmaqla həmin xəstəxanada tətbiq etmişdir. Rəhim Rəhimov 10-dan çox ixtiranın, 70-dən çox çap edilmiş elmi məqalənin, 10 kitabın müəllifidir. Hal hazırda AzTU-də "Avtomatika və kompüter texnikası" fakultəsini elmi şurasının üzvü,"Sənaye elektronikası" kafedrasının dossentidir.


İslam Gəray oğlu Paşayev - Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dossentQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
01 mart 1957-ci ildə Azərbaycan Respublikası, Qubadlı rayonun Mollaburan kəndində anadan olub, ali təhsilli, fizika müəllimidir.
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ
Ə ELMİ ADLARI
1974-1982 Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin tələbəsi,
1986-1990 Bakı Dövlət Universiteti yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının aspirantı
1990 – “Amorf və polikristallik metal təbəqələrinin tədbiqi ilə silisium əsasında hazırlanmış baryer strukturların elektrofiziki xassələri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası mudafiə edib. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 1979-2002 Bakı Dövlət Universiteti Fiziki elektronika kafedrasının baş mühəndisi 2002 -2007 Bakı Dövlət Universiteti Fiziki elektronika kafedrasının 0,5 ştat müəllimi 2007-dən Bakı Dövlət Universiteti Fiziki elektronika kafedrasının dosenti 55 elmi məqalənin müəllifidir 3 kitabin müəllifidir
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1987 – «Физика и применения контакт металл-полупроводлник». Beynəlxalq konfrans.
1990 – Всесоюзного научного семинара многослойные структуры на основе узкозонных полупроводников. Москва
1990 – Москва Всесоюзная научная конференция «Шумовые и деградационные предметы».
1991 –Физические основы надежности и деградации полупроводниковых приборов. Кишинев.
2004 – Conf.Proceeding, Second International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Təbriz, İran
2006 – On Tehnical and Physical Problems in Power Engineering Ankara
2008 – Beşinci beynəlxalq elmi texniki konfrans, Bakı
TƏDQİQAT SAHƏSİ
Amorf və polikristallik metal təbəqələrinin tətbiqi ilə silisium əsasında hazırlanmış baryer strukturların elektrofiziki xassələri. SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Müxtəlif metal təbəqələrin mikrostrukturlarının silisium əsasında hazırlanmış Şottki diodlarının xassələrinə təsiri. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. 2006, № 6, s.179-184.
2. Metalın tərkib və quruluş dəyişməsinin silisium əsasında hazırlanmış Şottki diodlarının elektrofiziki xassələrinə tədqiqi. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. 2006, № 3, s.162-166.
3. Amorf metallik xəlitənin kristallaşma temperaturu yaxınlığında Şottki diodunda əlavə cərəyanın əmələ gəlməsi. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. 2007, № 2, s.136-140
4. NiTi amorf metal xəlitəsi əsasında hazırlanmış silisium kontaktının elektrik xassələri. Technical and Physical Problems in Power Engineering. Təbriz-Iran, 6-8 september, 2004, p.367-368
5. Metal yarımkeçirici kontaktin elementlərinin xassələrinə tərkib və quruluşun dəyişməsinin təsiri . Beynəlxalq konfrans, Fizika-2005, Bakı, № 188, s.715-716
6. Düz istiqamətli kiçik gərginlikdə silisiumlu amorf və polikristal metal kontaktının elektrofiziki xassələrinin öyrənilməsi. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. 2008, № 3, s.141-145
«İSİ» JURNALLARİNDA DƏRC OLUNMUŞ MƏQALƏLƏR
1. Nazik metal təbəqənin qalınlığının Şottki diodlarının xassələrinə təsiri. ЭТ сер.10 Mikroelektron qurğuları. Москва. 1986, b.1/48/, s.74-76.
2. Silisium əsaslı alüminium-metal amorf metal xəlitəsinin çəpər quruluşunun elektrofiziki xassələri. Сер.10 Mikroelektron qurğuları. Москва. 1989, b.6/78/, s.46-48.
KİTABLAR
1. Лабораторные работы по твердотельной электронике. (Учебное пособие для высших заведения). Баку-2004, ст.141.
Rövşən Zülfüqar oğlu Hümbətəliyev - Fiziка-riyаziyyат elimləri namizədi, dossentRövşən Zülfüqar oğlu Hümbətəliyev 1970-ci il noyabrın 6-da Qubadlı rayonunun A.Mollu kəndində anadan olub. 1977-ci ildə 1-ci sinifə getmiş, 1987-ci ildə Sumqayıt şəhər 12 saylı orta məktəbi bitirib. 1987-1990-cı illərdə V.İ.Ulyanov(Lenin) adına Leninqrad Elektrotexnika İnistitutunun elektrofizika fakultəsinin yarımkeçiricilər və dielektriklər ixtisasında təhsil almışdır. 1990-1996-cı illər dövründə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsinin axşam şöbəsində təhsil alaraq oranı «riyaziyyat» ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1996-cı ildə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnistitutunun 01.01.01-Riyazi analiz ixtisası üzrə əyani aspiranturasına qəbul olmuş, 2000-ci ildə «Bir sinif dördtərtibli operator-diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həlli haqqında» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
R.Z.Hümbətəliyev abstrakt Hilbert fəzalarında yüksəktərtibli operator-diferensial tənliklərin və onlar üçün sərhəd məsələlərinin həll olunmasına və uyğun operator dəstələrinin spektral xassələrinin öyrənilməsinə aid bir çox mühüm nətijələr əldə edib. Belə ki, o, yüksəktərtibli operator-diferensial tənliklərin və onlar üçün sərhəd məsələlərinin dəqiq həll olunma şərtlərini tapmışdır; qoyulmuş sərhəd məsələləri üçün requlyar, ümumiləşmiş, holomorf, hamar və normal həllərin, həmçinin çəkili Sobolev fəzalarında cərhəd məsələlərinin requlyar və normal həllərinin varlığı şərtlərini tədqiq etmişdir. Hilbert fəzalarında aralıq törəmə operatorlarının normalarının dəqiq qiymətini və ya yuxarıdan qiymətləndirməsini göstərmiş və onların həll olunma şərtləri ilə əlaqəsini tədqiq etmişdir. Izlər fəzasında məxsusi və qoşma vektorların tamlığı, yüksəktərtibli birjins operator-diferensial tənliklərin elementar həllərinin bütün həllər fəzasında tamlığı məsələlərini, yüksəktərtibli birjins operator-diferensial tənliklər üçün daxili kompaktlıq anlayışını vermiş, Fraqmen-Lindelof tip teoremlər isbat etmişdir. Alınmış nəticələr nəzəri xarakter daşımasına baxmayaraq, onlar, riyazi fizikanın, xüsusi törəməli diferensial tənliklər həzəriyyəsinin, mexanikanın, xüsusən, elastiklik nəzəriyyəsinin bir çox məsələlərinin həllində istifadə oluna bilər və ona görə də alınmış nəticələr çox mühüm riyazi maraq kəsb edir.
R.Z.Hümbətəliyev bir çox beynəlxalqг (Türkiyədə, Rusiyada, Ukraynada) və respublika səviyyəli konfrans və simpoziumlarda iştirak etmişdir. Onun aldığı nəticələr AMEA RMİ-nin ümuministitut, "Funksional analiz", "Qeyri - harmonik analiz", "Riyazi fiziki tənliklər" və "Diferensial tənliklər" şöbələrinin seminarlarında, akademik M.Q.Qasımovun seminarlarında, BDU-nun "Funksional analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi", "Tətbiqi riyaziyyat", Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının seminarinda, Rusiya Elimlər Akademiyasının həqiqi üzvü V.A.İlinin seminarında dəfələrlə müzakirə edilmişdir. Onun, 59(əlli doqquz) elmi məqaləsi (bundan 23-ü xaricdə) və 1(bir) monaqrafiyası(xaricdə) çap edilmişdir.
Hal hazırda onun "Yüksəktərtibli operator-diferensial tənliklər və bəzi spektral məsələlər" adlı doktorluq dissertasiya işi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya komissiyasına тягдим едилмишдир.
R.Z.Hümbətəliyev C.Naxçıvanski adına Bakı Rabitə Kollejinin mühasibat uçotu və audit ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə, A.S.Popov adına Odessa Milli Rabitə Akademiyasının müəssisənin iqtisadiyyatının təşkili ixtisası üzrə bakalavr və magistr pilləsini qiyabi olaraq bitirmişdir.
Elmi məqalələri:
• Bir sinif dördtərtibli biharmonik operator-diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələsinin həlli haqqında.Konfrans ( riyaziyyat və mexanika üzrə), Bakı, 1996, s.16.
• О разрешимости начально-краевых задач для одного класса операторно-дифференциальных уравнений четвертого порядка. Изв. АН Азерб., 1996, т. XVII, №1-3, с.68-76
• О голоморфных решениях для одного класса операторно-дифференциальных бигармонических уравнений. Изв. АН Азерб., 1997, т. XVIII, №4-5, с. 63-73
• Dördtərtibli operator-diferensial tənlikliyin bütün ədəd oxunda həlli. Azərb. EA-nın aspirantlarinin elmi konfransı , Bakı, 1997, s.6-7.
• Об обобщенных решениях одного класса операторно-дифференциальных уравнений четвертого порядка. Изв. АН Азерб., 1998, т. XVIII, №2, с. 18-21
• Об обобщенных решениях одного класса операторно-дифференциальных уравнений четвертого порядка. Материалы научной конференции аспирантов АН Азерб., Баку, 1999, с.7-8.
• О двукратной полноте части собственных и присоединенных векторов одного класса операторного пучка четвертого порядка. АЗНИИНТИ, №2606, 1999, 16 с
• О разрешимости краевых задач для одного класса операторно-дифференциальных уравнений четвертого порядка. Баку, автореферат, БГУ, 2000, 16с.
• Об условиях разрешимости одного класса операторно-дифференциального уравнениях высокого порядка на всей оси. Материалы научной конференции,посвященной 85- летию заслуженного деятеля науки,проф.А.Ш.Габибзаде, Баку,2001,с.41-42.
• On the existence of a generalized solution of a boundary value problem of one class operator - differential equations. Transactions of NAS of Azerb.,2001, vol.XXI, №1, p.68-75.
• On F-solvability of boundary value problems for one class of operator-differential equations of the fourth order. Proceding of IMM of NAS of Azerb., 2001, vol.XV(XXIII),p.81-87.
• On F-solvability of boundary value problems for a one class of operator-differential equations of high order. The XV-th International Mathematik Simpozum,Мерсин , Turkey,2002, p.48-49.
• On the existence of generalized solutions of one class of operator-differential equations of the fourth order on the whole axis. Transactions of NAS of Azerb.,2002,v.XXII,№1,p.97. 101.
• О полноте элементарных решений одного класса операторно -дифференциальных уравнений высокого порядка. Доклады НАН Азерб., 2002,т.LVIII, №5-6, c.31-34.
• О гладком решении одного класса операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка. Тезисы Вторая Международная Конференция посвященный 80-летию член- корр.РАН, проф. Л.Д.Кудрявцева,Москва, 24-26 марта, 2003 г., с.153-155.
• On the conditions of smooth solutions for a class of operator-differential equations on the whole axis. Trans.of NAS of Azerb., 2003, vol.XXIII,№1, pp. 59-66.
• Существование решения одного класса операторно-дифференциального уравнения высокого порядка. Материалы Первой Международной научный Конференции “Функционально- дифференциальные уравнения и их приложения”, Махачкала, 22-26 сентября, 2003 г., с.27-29.
• О разрешимости одной краевой задачи в пространстве с весом. Вестник Бакинский Университет, 2003, №2, с.47-57. Вместо с А.Р.Алиевом.
• О существовании регулярного решения краевой задачи для одного класса операторно- дифференциальных уравнений 4-го порядка в пространствах с весом. Тезисы Х Международной конференции по математике и механике посвященной 45-летию ИММ НАНА, 5-8 мая, 2004 г., с.57.
• On m-fold completeness of eigen and adjoint vectors of a class of polynomial operator bundless of a higher order. Trans. of NAS of Azerb., 2004, vol..XXIV, №4,p. 91-98.
• О регулярной разрешимости краевой задачи для одного класса операторно- дифференциальных уравнений высокого порядка. Вестник Бакинского Университета, 2004, №4, с.40-48.
• Об обобщенном решении одного класса операторно-дифференциальных уравнений на всей оси. Научные и педагогические известия Университета Одлар Юрду, 2005, №13, с.64-72.
• Об обобщенном решении одного класса операторно-дифференциальных уравнений на всей оси. Тезисы Международной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию со дня рождения член-корр.НАНА, проф.И.Т.Мамедова, 2005,11-13 мая,с.77.
• О гладком решении краевых задач для одного класса операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка на полуоси. Научные труды - Фундаменталыные науки , 2005, т.4(13), №1,с.50-60.
• О разрешимости краевых задач одного класса операторно-дифференциальных уравнений в пространстве с весом. Тезисы Междунароная конференции “Функциональные простран., теория приближений,нелинейный анализ”посвященная столетию С.М.Никольского, Москва, 23-29 мая 2005, с.91.
• О гладком решениях одного класса операторно-дифференциальных уравнений. Естественные и технические науки, Москва,2005, №4(18), с.26-33. ISSN 1684 – 2626.
• О разрешимости одного класса операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка в пространстве с весом. Естественные и технические науки, Москва, 2005, №4(18), с.34-42. ISSN 1684 – 2626.
• О гладком решений одного класса операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка. “Научные известия”Сумгаитский Государственный Университет, раздел естественных и технических наук, 2005, т.5, №3, с.27-32.
• On solvability of one class of operator-differential equation of the fourth order in the weight space. Proceedings of IMM of NAS of Azerb., 2005, v.XXII(XXX),p.39-46.
• On regular solvability of boundary value problems for a class of operator-differential in weight space. Mathematics Inter. Ecoener. Acad., 2005, №3, p.41-48.
• Об условиях разрешимости краевых задач для одного класса операторно- дифференциальных уравнений в весовом пространстве. Тезисы XII Международной конференции по математике и механике посвященной 70-летию член - корр. НАН Азерб.,проф.Б.А.Искендерова, 2006,с.70.
• On the existence of regular solutions of a boundary value problem for a class of higher order operator-differential equations in weight space. Trasactions of NAS of Azerb.,2006, v.XXIV,№6, pp.79-84.
• О суммируемости методом Абеля по системе собственным и присоединенных векторов для задачи полиномиального операторного пучка четвертого порядка. Естественные и технические науки,Москва, 2006, №1(21),с.28-34.ISSN 1684 – 2626.
• О некоторых свойствах регулярных голоморфных решений одного класса операторно- дифференциальных уравнений четвертого порядка. Труды Международной конференции “Современные методы физико-математических наук”, 9-14 октября 2006г., Орел, Россия, с. 31-35.
• О разрешимости краевой задачи для одного класса операторно-дифференциальных уравнений порядка в весовом пространстве. PCI-2006 The International Conferece “Problems of Cybernetics and Informatics”,October 24-26,Baku, 2006, pp. 171-173.
• On generalized solution of a class of operator-differential equations of higher order. Abstracts International Scientific Conference “Mathematical analysis differential equations and their applications”, September 18-23, 2006, Uzhgorod,Ukraina, pp.151-152.
• О некоторых свойствах обобщенных решений операторно-дифференциальных уравнений четвертотого порядка. Доклады НАН Азербайджана, 2006, т.XLII , №5-6, с.33-36.
• О суммируемости методом Абеля по системе собственных и присоединенных векторов для задачи полиномиального операторного пучка высокого порядка. Естественные и технические науки, Москва, 2007, №2(28), с.14-22.ISSN 1684 – 2626.
• О гладком решении из пространства краевых задач для одного класса операторно-дифференциальных уравнений, правая часть которых из . Естественные и технические науки,Москва, 2007, №2(28), с.23-36.ISSN 1684 - 2626 .
• О внутренней компактности пространства регулярных решений одного класса операторно- дифференциальных уравнений четвертого порядка. Вестник Бакинского Университета, 2007, №3, с.58-62.
• On the existence of F-solvability of boundary value problems. International Journal Contempopary Mathematical Sciences, 2007, v. 2, №30, pp.1471-1480.
• On regular solvability of boundary value problems in weight space. International Journal of Mathematical Analysis, 2007, v.1, №25, p.1209-1216.
• О некоторых свойствах решения одного класса операторно - дифференциальных уравнений. Материалы третьей Международной конференции “Функционально - дифференциальные уравнения и их приложения”, 24-27 сентября 2007 г., с.72 - 76.
• О внутренней компактности регулярных решений уравнений. Тезисы международного симпозиума “Современные проблемы математики,механики и информатики”, Нахчиван, 2007, с. 33.
• О некоторых свойствах регулярных голоморфных решений. Тезисы XIII международной конференции по математике и механике,посвященной 70-летию со дня рождения действительного члена НАНА,зас.деят. науки,проф. А.Д.Гаджиева, с.59, 2007.
• On the existence solutions of boundary value problems for a class of high order operator- differential equations. Applied Mathematical Sciences, 2008, v.2, №14,p.667-678.
• On some properties of regular holomorphic solutions of a class of higher order operator-differential еquations. International Journal Contempopary Mathematical Sciences,2008,v.3,№12, pp.575-582.
• О полноте элементарных обобщенных решений одного класса операторно- дифференциаль- ных уравнений четвертого порядка. Материалы республиканской научный конференции посвященной 85-летию Азербайджана Г.А.Алиева,2008г.,с.42-46.
• On generalized solution of a class of higher order operator-differential equations. Turkish Journal of Mathematics,2008,v.32, №3,p.305-314.
• О нормальной разрешимости краевых задач для одного класса операторно-дифференциаль- ных уравнений высокого порядка в весовом пространстве. Труды международной научной конференции “Дифференциальные уравнения и смежные проблемы”,24-28 июня 2008г., г.Стерлитамак, Россия,-с.70-74.
• On intrinsic compactness of regular solutions space of a class of higher order operator-differential еquations. Applied Mathematical Sciences, 2008,v.,№54,p.2665-2671.
• О полноте системы обобщенных решений одного класса операторно-дифференциального уравнения на конечном отрезке. Тезисы международной конференции по физическим, математическим и техническим наукам, г.Нахчиван, 2008, с.122-123.
• О минимальности элементарных решений. Тезисы XIV межд. конф. по матем. и механ., посв. 50-летию ИММ НАН Азерб.,Баку, 2009, с.220-221. Вместо с С.С.Мирзоевым.
• О регулярной разрешимости краевых задачах для операторно-дифференциальных уравнений. Тезисы международной конференции по физическим,математическим и техническим наукам,г.Нахчиван,2009, с.127-128. Вместо с С.С.Мирзоевым.
• О разрешимости одного класса краевых задач для операторно- дифференциальных уравнений высокого порядка. Дифференциальные уравнение,2009,т. 45,вып.10,с.1420-1428.
• On completeness of elementary generalized solutions of a class of operator-differential equations of a higher order. Turkish Journal of Mathematics,2009,v.33, №4,pp.383-396.
• О полноте системы элементарных решений одного класса операторно-дифференциального уравнения на конечном отрезке. Доклады РАН, 2010, т. 431, № 4, с. 454-456. Вместо с С.С.Мирзоевым.
• О гладких решениях операторно-дифференциальныхуравнений в постранствах с весом. Материалы Международных конф. "Сректральная теория и ее прложения" посв. 80- летному юбилею акад. Ф.Г.Максудову, Баку, 17-19 мая, 2010,с. 128-130.
• Нормальная разрешимость краевых задач для одного класса операторно- дифференциаль- ного уравнения четвертого порядка в весовом пространстве. Дифференциальные уравнение, 2010, т. 46, вып.5, с.678-686. Elmi əsəri (monoqrafiya):
• On the existence of solution of boundary value problems. “HIKARI LTD”, Sofia, 2008, 98 с.Mərdanov Nail Teyyub oğlu - Texnika elmləri namizədiMərdanov Nail Teyyub oğlu 8 iyul, 1971-ci ildə anadan olub. O, 1993-cü ildə Azərbaycan Texniki Universitetini bitirib. 1993 - 2003-dək Texniki Universitetində elmi-pedaqoji fəaliyyətdə olub, texnika elmləri namizədidir. 1997-ci ildən 2000-ci ilədək Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyinin Nizami avtomatik telefon stansiyasının mühəndis-proqramçı, avtomatik nəzarət sistemi şöbəsinin müdiri vəzifələrində işləmişdir. O, 2001-ci 25 iyuldan Avtomatik Hesablama Mərkəzində, 7 aprel 2004-ci ildən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzinin direktor işləmişdir. 2007-ci ildə "Rabitə ustası" adı ilə təltif olunmuşdur.
Hümmət Məhəmməd oğlu Abbasov- Texnika elmləri namizədiHümmət Abbasov 1938-ci il mayın 20-də Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndində anadan olub. 1957-ci ildə orta məktəbi bitirərək Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakultəsinə daxil olub. 1962-ci ildə Universiteti bitirdikdən sonra Moskva vilayətinin İstra şəhərindəki Elektro-mexanika ET inistitunun mühəndis-proqramçı vəzifəsində işləmişdir. 1974-cü ilə kimə Moskvadakı Mərkəzi Dənizçilik ET İnistitutunda mühəndis-proqramçı vəzifəsində işləmişdir.1974-1978-ci ilə kimi Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnistitutunda riyaziyyatçı vəzifəsində, 1978-1988-ci ilə kimi Bakı Dövlət Universitetinin hesablama mərkəzində riyaziyyatçı-proqramçı vəzifəsində işləmiş, 1988-1992-ci ilə kimi Bakı Dövlət Universitetinin "hesablama riyaziyyatçı" kafedrasında dissertant qəbul olunmuşdur. 2007-ci "Naməlum dəyişən sərhədli ikifazalı mayelərin süzülmə məsələsinin süni özlülük daxil etməklə tədqiqi" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Hümmət Abbasov 12 elmi işi çap olmuşdur.Teyyub Allahverdi oğlu İsmayılov - kimya elmləri namizədiİsmayılov Teyyub 1947-ci ildə Qubadlı rayonunun Mollu kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dovlət Universitetinin kimya fakultəsinə daxil olub və 1969-cu ildə orada təşhsilini başa vurub . 1969-cu ildə təhsilini başa vurduqdan sonra ordu sıralarında qulluq edib. Ordudan qayıtdıqdan sonra Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya prosesləri institutuna girib. 1971-ci ildə isə həmin institutun aspiranturasına daxil olub. Mərhum akademik Vahab Səfər oğlu Əliyevin rəhbərliyi altında "Aşağı molekullu olefinlərin olimerləşməsi" movzusunda elmi işini başa catdırır və həmin movzuda namizədlik dissertasiyası mudafiə edərək, kimya elmləri namizədi adını alır. Elə o vaxtdan indiyə qədər həmin institutda işləməklə elmi işini davam etdirir. Apardığı elmi-tədqiqat işlərinə dair 50-dən artıq məqaləsi dərc olunub. Ondan artıq muəlliflik şəhadətnaməsi alıb. Alimin elmi məhsulu olan butun bu işlərin həm nəzəri və həm də praktiki əhəmiyyəti vardır.Təhmasib İsmayıl oğlu İsmayılov- kimya elmləri namizədiTəhmasib İsmayıl oğlu İsmayılov 1944-cü il yanvar ayının 12-də Qubadlı rayonunda anadan olub. 1951-1961-ci illərdə Qubadlı 1 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. 1961-ci ildə Neft və Kimya İnistitutunun istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması fakultəsinə qəbul olyb. 1967-ci ildə oranı bitirərək Sumqayıt Kimya Kombinatına işə göndərilib. 1971-ci ildən Sumqayıt şəhərindəki Neft, Kimya, Avtomat Elmi-Tədqiqat və Layihə inistitutuna kompleks avtomatlaşdırma sahəsi üzrə elmi işçi kimi irəli çəkilir.
1971-ci ildən Sintetik Kauçuk Texnoloji Proseslərin Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri (TPAİS) labaratoriyasında əvvəlcə mühəndis, böyük mühəndis, sonra elmi-tədqiqat qrupunun rəhbəri, böyük elmi işçi, 1983-cü ildən isə labaratoriya müdiri vəzifəsində çalışıb. Onun birbaşa iştirakı ilə Novokuybşevsk, Saratov, Türkmənistanın Neortezavodsk və Sumqayıt şəhərinin bir sıra müəssisələrində texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin işlənib hazırlanmasında və tətbiqi sahəsində xeyli işlər görülmüşdür.
Sonralar T.İsmayılov Sumqayıt Sintetik Kauçuk Zavodunda-stirol kauçukun istehsalının TPAİS-in işlənib hazırlanmasında məsul icraçıya çevrilir. 1984-cü ildə bu TPAİS istehsalatda müvvəfəqiyyətlə tətbiq edilmişdir. 1985-ci ildə T.İsmayılovun rəhbərliyi ilə Sumqayıt Sintetik Kauçuk Zavodunda dvinli istehsalı üçün Sumqayıt Superfosfat Zavodunda xammalın hazırlanması və barabanlı dənəvərin idarə olunmasının avtomatlaşdırılmış tənzimləmə sisteminin tətbiqi edilmişdir.
T.İsmayılov kimya elmləri namizədi elmi ada layiq görülmüşdür. Onun ümumilikdə götürdükdə 112 ixtiranın müəllifi olmuşdur ki, həmin ixtiraların 14-ü Sumqayıt Sintez-Kauçuk Zavodunda tətbiq edilmişdir. 1982-ci ildə ona Sumqayıt şəhərinin ən yaxşı ixtiraçısı adı verilmiş, elə həmin il O, Ümumittifak İxtiraçılar və Səmərələşdiricilər Cəmiyyətinin Respublika Şurasının fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur. O, 1989-cu ildə Azərbaycan Respublikasının "əməkdar ixtiraçısı" adına layiq görülmüşdür. İxtiraçı indi haqq dünyasındadır. Onun istedadından gələn qol "maestro Ceyhun" kimi tanınan C.İsmayılovun musiqi istedadında öz əksini göstərir.Şami Fərzalı oğlu Sadıqov – kimya elmləri namizədiHəyatı Şami Sadıqov 1941-ci ildə Qubadlı rayonunun Y.Mollu kəndində anadan olub. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olub və 1965-ci ildə oranı bitirib. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra öz doğma kəndi Molluda ixtisası üzrə müəllim işləyib. 1968-ci ildə Azərbaycan EA Neft-kimya Prosesləri İnstitutunun aspiranturasına qəbul olub. 1974-cü ildə dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə yiyələnib.
1971-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Sumqayıt Polimer materialları institutunda əvvəlcə kiçik elmi işçi, sonra isə böyük elmi işçi vəzifəsini tutur.
Hazırda həmin institutun polimerlərin kimyəvi modifikasiyası laboratoriyasına rəhbərlik edir. Onun polimerlər kimyasına dair bir sıra əsərləri nəşr olunub. Bundan başqa polimerlərin kimyəvi modifikasiyasına dair laboratoriyada alınan bir sıra nəticələrdə onun əməyi böyükdür.
Arif (Şamo) Süleyman oğlu Rəhimov-Geologiya elnləri namizədiArif Rəhimov 1936-cı il iyulun 9-da Qubadlı rayonunun Əyin kəndində anadan olub. Yazıçı-publisist Ş.Arif həm də geologiya və minerologiya üzrə görkəmli alimdir. Onun 1961-ci ildə R.Rəhimobla çap etdirdiyi "Xəzər və neft" kitabı bu günə gədər öz aktuallığını saxlayır. 1954-cü ildən Neft Sənayesi Elmi-Tədqiqat Layihə İnstutunda çalıian alim, ədəbi fəaliyyətə 60-cı illərdən başlayıb. İlk olaraq "Qoşa çinar" hekayəsi çapdan çıxıb. Az sonra 1964-cü ildə "Göz dağı" povesti və "Anamın yuxusuna girməsin" romanını çap etdirib. Ən nəhayət sonuncu romanı "Qınamayın məni" olub. Bundan başqa dövrü mətbuatda tez-tez publisistik və elmi məqalələr ilə çıxış edir.
Mehdi Əli oğlu Əliyev-İqtisad elimləri namizədiMirağa Əliyevin qardaşı Mehdi Əliyev 1930-cu ildə Qubadlı rayonunun Çardaxlı kəndində anadan olub. 1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnistitutun tarix fakultəsinə daxil olub. Təhsilini başa vurduqdan sonra bir müddət Gəncə təhsil şöbəsində inispector işləyib. 1953-59-cu illərdə Bakı Neft Texnikumunda müəllim və şpbə müdürü vəzifələrində çalışıb. 1959-61-ci illərdə Sumqayıt Kimya Texnologiyaları Texnikumunda eyni vəzifələri daşıyıb. Bir müddət Sumqayıt Təhsil şöbəsinin müdürü vəzifəsində çalışıb. O, iqtisad elmləri namizədi, bir neçə monagrafiyanın müəllifidir. Mehdi müəllim Azərbaycan KP Marksizm-Leninizm Universitetinin Sumqayıt filialının direktoru vəzifəsində işləmişdir. O, 1996-cı ildə vəfat etmişdir. Arif Nizam oğlu Alışanov-İqtisad elimləri namizədi
Alışanov Arif Nizam oğlu - azərbaycanlı iqtisadçı, iqtisad elmləri namizədi, "Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri.
Həyatı
Arif Alışanov 30 iyul 1960-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 45 saylı orta məktəbdə və D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun mühasibat uçotu, iqtisadiyyat və təsərrüfat fəaliyyətinin analizi fakültəsində təhsil alıb. 1984-cü ildə iqtisadçı ixtisasına yiyələnib. Sonrakı dövrdə Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının Jurnalist Sənətkarlığı İnstitutunu, Bakı Ali Partiya Məktəbinin ideoloji kadrlar fakültəsini bitirib. Ali təhsil almaqla yanaşı, 1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində işə başlayıb. Ordu sıralarında hərbi xidmət keçdikdən sonra yenidən AzTV-də əmək fəaliyyətini davam etdirib. 1981-ci ildən şöbə müdiri, idarə rəisi, baş idarə rəisi, 1997-ci ildən Texniki-İstehsalat Birliyinin direktoru vəzifələrində çalışıb. 17 may 2001-ci ildən həmin birliyin direktoru vəzifəsi saxlanılmaqla Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkəti sədrinin texnika üzrə müavini işləyib. 28 mart 2005-ci ildə dövlət başçısının sərəncamı ilə "Azərbaycan Teleradio Verilişləri" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini, 16 avqust 2006-cı ildə isə sədr vəzifələrinə təyin olunub. İqtisad elmləri namizədidir. Türk və rus dillərini bilir. Filmoqrafiya 1.Böyük Ömrün Davamı (2007). 2. Mətbuat Fədaisi (2007). 3. Zirvəyə Doğru (2007). 4. Prezident (2007). 5. Liderlik Missiyası. 1-ci Hissə (2008)Cabbar bəy İldırım bəy Sultanov - həkim, dosentHəyatı
Cabbar bəy Sultanov 1885-ci ildə Zəngəzur qəzasının Qubadlı kəndində doğulmuşdu. İbtidai məktəbi doğma kəndlərində oxumuşdu. Sonra gimnaziyada təhsilini davam etdirmişdi. Orta təhsilini bitirib Sankt-Peterburq Hərbi Tibb Akademiyasına qəbul olmuşdu. 1912-ci ildə akademiyanı tamamlamışdı. 1912-1918-ci illərdə 84-cü piyada alayın Kuşkimski lazeretində çalışmışdı. Sonra Azərbaycan Respublikasının diviziya həkimi, Azərbaycan SSR Səhiyyə Komissarlığının hərbi sanitar idarəsinin rəisi işləmişdir. 1921-ci ildə inqilabçı həkim M.N.Qədirli səhiyyə komissarlığının kollegiyasında dəyişiklik etmişdir. Kollegiyanın sədri M.N. Qədirli, üzvləri isə Cabbar bəy Sultanov, Tağı Abbas oğlu Şahbazi, Poltoratski təyin olunmuşlar.
M.İsrafilbəyov (Qədirli), T. Şahbazi, C.Sultanov, E. Neyştodt, M.Qayıbov, D.Uriusov, A.Kazımov Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin təşkili işində gənc Azərbaycan respublikası dövründə böyük aktivlik və fəaliyyət göstərmişlər. Cabbar bəy Sultanov dosent vəzifəsində Moskva və Kislovodskidə də çalışmışdır. Alim-həkim Cabbar İldırım oğlunun bir sıra çap olunmuş əsərləri vardır.

Cabbarov Məhəmməd Paşa oğlu-Tibb elimləri namizədi

Cabbarov Məhəmməd Paşa oğlu 1940 –cı ildə anadan olmuşdur.1960 –cı ildən Bakı Elmi- tədqiqat travmotologiya və ortopediya insitunda əmək fəaliyyətinə başlayaraq həmin insitutun direktoru vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir.Tibb Elmləri namizədi, Azərbaycan respublikasının əməkdar ixtrtaçısı. əla diplomlu travmotoloq-ortoped.Respublika travmotoloqlar ortopedlər cəmiyyətinin üzvü olmuşdur.
Böyük əksətiyyəti xarici ədəbiyyatlarda çap olunmuş 60- a yaxın elmi əsəri, 20 ixtira və çoxlu səmərələşdirici təkliflərin müəllifidir.
1970- ci ildən öz elmi-təcrübü fəaliyyətini Kurqan travmotologiya və ortopediya və ortopediya mərkəzi və şəxsən akademik Q.A.İlzarovla bağlayaraq, həmin mərkəzin elmi-təcrübi yeniliklərini respublikamızda geniş tətbiq etmişdir.O, 1978- ci ildə Kurqan şəhərində keçirilən Ümumittifaq travmotoloq-ortopedlər konfransında elmi məruzəsi ilə bərabər , müzakirədə çıxış etmiş və on ilə yaxın İlzarov cihazı ilə işləmək təcrübəsinə əsasən, həmin cihazda bəzi çatışmazlığın olduğunu qed edərək , sonralar bu sahədə axtarış işinin nəticəsi olaraq 1981-ci ildə “M.P.Cabbarovun sıxıcı –dartıcı cihazı”adlı ixtirasına müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır.
Yeniliyi ixtira kimi sənədləşdirdikdə prototip olaraq İlzarov cihazının axırıncı (1974) modeli əsas götürülmüşdür 1984 cü ildə Moskva mərkəzi travmotologiya və ortopediya insitutunun rəhbərliyinin dəvəti ilə ixtira etdiyi cihazın orada tətbiq etməklə ağır cərrahiyə əməliyyatını uğurla aparmış və həmin insitutun müsbət rəyini almışdır.
1988- ci ildə həmin cihaz SSRİ XTNS- nin gümüş medalına .1989- cu ildə isə SSRİ ixtiralar komitəsinin “İlin ən yaxşı ixtirası” diplomuna və mükafatına layiq görülmüşdür.
1988- ci ilin aprel ayında O,ixtira etdiyi cihazı Lissabon (Portuqaliya) Ümumdünya sərgisində müvəffəqiyətlə nümayiş etdirmişdir.Onun ixtirası böyük marağa səbəb olduğundan yerli mütəxəssislərin xahişi ilə Lissabon Karri Kabral qospitalında ortopediya şöbəsində qəzaya uğramış 67 yaşlı qadının üzərində çox ağır cərrahiya əməliyyatını uğurla apararaq ixtira etdiyi cihazın məziyyətlərini əyani şəkildə göstərmişdir.Həmin əməliyyatdan sonra Portuqaliya mətbuatında “Cabbarovun əlləri əsl möcüzələr yaradır”-kimi başlıqlı bir sıra məqalə və müsahibələr dərc olunmuşdur.Eyni zamanda ona Portuqaliyada işləyib mütəxəssis hazırlamağa və cihazın potentialanıb Lissabon şəhər zavodlarında istesal etmək təklifi olunmuşdur. 1988–ci ildə Lissabon Beynəlxalq sərgisində aktiv iştirakı və Azərbaycan respublikasının nailiyyətlərinin uğurlu təbliğinə görə xüsusi fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
M.P.Cabbarovun ixtira etdiyi cihaz 1989- cu ilin Hindistanın Dehli və Bombey şəhərlərində təşkil olunmuş sərgilərdə və 1991- ci il Ümumdünya Tehran sərgisində , Türkiyənin Ankara, Antaliya şəhərlərində , 1992 ci ildə Təbrizdə təşkil olunmuş sərgidə uğurla nümayiş etdirilmiş və müəllifin özünün çıxışları böyük marağa səbəb olmuş, müəllifə İran,Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi və müxtəlif klinikalar tərəfindən orada işləmək və cihazın istehsal etmək təklifi edilmişdir.
M.P.Cabbarov 1999 cu ilini mart ayında (təbiyyətin doğulan vaxtında) əbədiyyətə qovuşmuşdur.

Baxış Hüseyn oğlu Hüseynov-Tibb elimləri namizədi

Baxış Hüseynov 1936-cı ildə Qubadlı rayonunun Eyvazlı kəndində abadan olub. 1953-cü ildə Qubadlıda orta məktəbi Baxış, 1953-1959-cü illərdəBakıda Azərbaycan Dövlət Tibb İnistutunda təhsil alıb.1962-ci ildən Moskva Tibb Stomotoloji İnistitunun aspirantı olmuş, 1965-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək Bakıya dönmüşdür. Bir müddət ATİ-nun "Üz-çənə cərrahiyəsi" kafedrasında assisent vəzifəsində çalışmış, 1969-cu ildə dossent seçilmişdir.1974-1979-cu illərdə həmin kafedraya müdir seçilib. 1986-96-cı illərdə respublika klinik xəstəxanasının üz-çənə cərrahiyyəsi şöbəsində müdir işləmişdir(fasilələrlə. 1992-ci ildə Qubadlı rayon icra başçısı vəzifəsində də işləmişdir. Onun bir neçə ixtirası və kəşfi var, 60-dan çox elmi məqaləsi çap olunub.

Əliyeva Pərvanə İsmayıl qızı-Tibb elimləri namizədi
Əliyeva Pərvanə 1969-cu ildə Qubadlı rayonunda ziyalı ailəsində anadan olub. 1976-cı ildə Qara İlyasov adına orta məktəbə qəbul olmuş və 1986-cı ildə həmin məktəbi qızıl medalla bitirmişdir. 1987-ci ildə bir imtahan verərək ADTU-nin II müalicə-profilaktika fakultəsinə daxil olmuş, 1993-cü ildə həmin universiteti "fərqlənmə" diplomu ilə bitirmişdir.1993-cü ildə ATU-nun II mamalıq ginekologiya kafedrasında baş labarant vəzifəsinə daxil olub. 1997-ci ildən həmin kefadrada assistant vəzifəsinə təyin olunub. 1997-ci ildə onun “Hipoxrom anemiyalı ilk gec doğan qadınlarda lipid mübadiləsinin pozulması və onun korreksiyası” namizədlik dissertasiyanın mövzusu təsdiq olunub. 2008-ci ildən tibb elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb. 15 elmi məqalənin müəllifidir.
Elmi işlər:
1. Липидный обмен у беременных с гипохромной анемией. Материалы Республиканской научной конференции, Сборник трудов 1999, № 1, с. 96
2. Особенности изменения интенсивности перекисного окисления липидов в крови беременных женщин с гипохромной анемией. ATU 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2000, s..96
3. Состояние антиокислительной защитной системы у поздних первородящих с гипохромной анемией. Respublika lauriatı, dövlət mükafatı əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin 80 illik yubiliyenə həsr olnumş konfran materialları, Bakı, 2001, s. 165-166
4. Hipoxrom anemiyalı ilk gec doğan qadınlarda antioksiləşdirici müdafiə sisteminin vəziyyəti. “Sağlamlıq” jurnalı, 2001, s. 33-37
5. Hipoxrom anemiyalı ilk gec doğan qadınlarda lipidlərin peroksidli oksidləşməsinin dəyişikliyi və onun korreksiyası. “Sağlamlıq” jurnalı, № 1, 2002, s. 26-28
6. Hipoxrom anemiyalı hamilə qadınlarda qan plazmasında lipidlərin spektrindəki dəyişikliklərin xüsusiyyətləri. Международный медицинский İnternet журнал Med Wed №5, 2002, s. 72-76
7. Hipoxrom anemiyalı hamilə qadınlarda qan plazmasında lipidlərin peroksidli oksidləşməsinin xüsusiyyətləri. Azərbaycanda Tibb Elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri elmi əsərlərin toplusu, 2002, Bakı, I cild, s.90-93
8. Hipoxrom anemiyalı ilk gec doğan qadınlarda eritrosital membranda lipidlərin peroksidli oksidləşməsinin xüsusiyyətləri. Azərbaycan mama-ginekoloqlarının III qurultayının məqalələr toplusu, 2003, Bakı, s.78-79
9. Anemiyanın profilaktikası . Respublikanın əməkdar həkimi Tibb Elmləri doktoru , professor Saleh Mustafa oğlu Salehovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı, 2004, s. 79 Hipoxrom anemiyalı ilk gec doğan qadınlarda eritrosital membranda lipid mübadiləsinin dəyişiklərinin xüsusiyyətləri Reproduktiv sağlamlıq və perinalotolqiya , Bakı, 2005, № 1, səh 65-67.
10. İri döllü hamiləliyin və döğuşun nəticələri. Reproduktiv sağlamlıq və perinalotolqiya, BakI, 2005, № 1, səh 63-64
11. İlk gec doğan qadında hamiləliyin gedişinin nəticələri. Tibb Elmləri doktoru , T. Ağayevin anadan olmasının 65 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları , Bakı, 2004, səh. 128

Mirağa Əli oğlu Əliyev-Fəlsəfə elimləri namizədi
Mirağa Əliyev 1912-ci ildə Qubadlı rayonunun Çardaxlı kəndində anadan olub. 1930-cu ildə Quba kənd təsərrufatı texnikumunu bitirib, Qubadlı və Laçın rayonlarında müəllim, Laçın heyvandarlıq texnikomunu direktoru, Azərbaycan SSRİ Xalq Torpaq Komissarlığının inspektoru işləyib. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövləy Universitetini fizika-riyaziyyat fakultəsini bitirib, könüllü olaraq cəbhəyə gedib. O, döyüşlərdə mərdlik göstərək, Qırmızı Bayraq Ordeni ilə təltif olunmuşdur. Mirağa Əliyev müharibədən sonra Bakı Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda dərs hissə müdiri, Azərbaycan Pedaqoji İnistitutun partiya komitəsi katibi işləyib. 1948-ci ildən başlayaraq Qubadlı, Duvannı, İmişli və Qasım İsmayılov rayon partiya komitələrinə rəhbərlik edir, sonra isə Azərbaycan KP Gəncə Vilayət Komitəsinin ikinci və bir müddətdən sonra isə 1-ci katib, 1954-cü ildən isə Azərbaycan KP MK-nın məsul təşkilatçısı seçilir. 1961-ci ildən ömrünün sonuna kimi Azərbaycan Pedaqoji İnistitutun dosenti, fəlsəfə elmləri namizədi idi. 1973-cü ildə dünyasını dəyişib.

Qasımzadə Nəriman Qasım oğlu-şair, tərcüməçi, fəlsəfə elimləri namizədi.
Həyatı
1956-cı il dekabrın 26-da Bakıda doğulmuşdur. Hüseyn cavid adına 132 saylı Bakı şəhər orta məktəbini qızıl medalla (1973), Bakı Dövlət Universitinin (BDU) şərqşünaslıq fakültəsini fərqlənmə diplomu (1979) ilə bitirmişdir. Yəməndə (1977-1978) və Liviyada (1980-1982) ərəb dili üzrə mütərcim, BDU-da müəllim (1979-1980), Azərbaycan Dövlət Teleradiosunun xarici verilişlər redaksiyasında ərəb dili üzrə diktor (1979-1980), Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunda elmi işçi (1983-1989), SSRİ EA Şərqşünaslıq İnstitutunda təcrübəçi (1984-1986), Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Tərcümə Mərkəzində şöbə müdiri vəzifələrində (1989-1992), ABŞ-ın Corctaun Universiteti (2003-2004) və Macarıstanın Mərkəzi Avropa Universitetində(2006-2007) elmi araşdırmaçı qismində çalışmışdır. ABŞ, Braziliya, Almaniya, İngiltərə, Polşa, Macarıstan, Rusiya, Qazaxıstan və Gürcüstanda keçirilmiş elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. Hazırda fərdi elmi və bədii yaradıcılıqla məşğuldur. 1987-ci ildə Moskvada namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 80-ci illərdəki Bakıda və Moskvada elmi fəaliyyəti Yaxın Şərq probleminə həsr etdiyi onlarla məqalədə və bir monoqrafiyada əksini tapmışdır. 1970-ci illərdən etibarən bədii yaradıcılıqla məşğul olmağa başlamışdır. İlk mətbu yazısı ərəbcədən etdiyi uşaq hekayələri (“Göyərçin” jurnalı, 1973) olmuşdur. Fəal poetik yaradıçılığa 1980-ci illərdən başlamışdır. İlk şeirləri “Yaşıl budaqlar” (Bakı, Gənclik, 1982) almanaxında dərc edilmişdir. Şeirləri daha sonra ölkəmizin ədəbi qəzet və jurnallarında, xaricdə - Türkiyə, İran, Suriya, İraqda çap olunmuşdur.Müqəddəs Kitabımız Quran-i Kərimin Azərbaycan dilinə bədii tərcüməsinin müəllifidir. Müəllif Quran tərcüməsinin tamamilə yeni bir bədii tərcümə versiyasını da çapa hazırlamışdır.1994-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 1999-cu ildən Azərbaycan Din və Demokratiya Mərkəzinin Sədridir. Şair Qasım Qasımzadənin oğludur. Əsərləri 1.İki doğum günü, Bakı, Yazıçı nəşriyyatı, 1990, 92 səh., 3000 nüs. 2.Quran-i Kərim: Azərbaycan türkcəsində açıqlama, Bakı, Azərbaycan nəşriyyatı, 1993, 368 səh., 100 000 nüs. 3.Ayə aydınlığında, Bakı, Elm nəşriyyatı, 1999, 225 səh., 1000 nüs. 4.Oxu müqəddəsliyi, Bakı, Təhsil nəşriyyatı, 2005, 218 səh., 1000 nüs.

Cabbarova Lalə Məhəmməd qızı – psixologiya elmlər namizədi, dosent

Qısa bioqrafik məlumat
1975-ci il iyul ayının 9-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1982-1992-ci illərdə Bakı şəhərindəki 44 saylı orta məktəbdə ilk təhsilini almışdır. 1992 - ci ildə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin psixologiya şöbəsinə daxil olmuşdur. 1997-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra, Bakı Dövlət Universitetinin psixologiya kafedrasında müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1998-2002-ci illərdə BDU-nun psixologiya kafedrasının dissertantı olmuş və 2002-ci ildə «Müasir şəraitdə tənhalığın sosial-psixoloji problemləri» mövzusunda psixologiya elmləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları
1992-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin psixologiya şöbəsində təhsil almış və həmin fakültəni psixoloq, psixologiya müəllimi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1998-2002-ci illərdə BDU-nun dissertantura şöbəsində qiyabi təhsil almışdır. 2002-ci ildə 19.00.05-sosial psixologiya ixtisası üzrə «Müasir şəraitdə tənhalığın sosial-psixoloji problemləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və psixologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. Əmək fəaliyyəti
2007- hazırkı dövrə kimi - BDU-nun psixologiya kafedrasında dosent 1997-2007 – BDU-nun psixologiya kafedrasında müəllim 2003-2007 – Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının Aviasiya psixofiziologiyası vəreabilitasiya kafedrasında əvəzçilik üzrə müəllim 2003- hazırkı dövrə kimi - psixologiya elmləri üzrə N 02.014 – Dissertasiya Şurası yanında Elmi Seminarın üzvü 2003-2006- psixologiya elmləri üzrə N 02.014 – Dissertasiya Şurası yanında Elmi Seminarın elmi katibi «Deprivasiya problemi: nəzəriyyə və təcrübə», «Sosial-psixoloji treninq: nəzəri və metodoloji problemlər», «İslah psixologiyası», «İbtidai istintaqın psixoloji əsasları», «Ümumi psixologiya» kursunun «Duyğu və qavrayış» bölməsi və qeyri-ixtisas fakültələrində «Psixologiya» fənləri üzrə mühazirə və seminar dərsləri aparır. 1 monoqrafiya, 9 proqram və metodiki tövsiyə, 18 elmi məqalə və tezisin müəllifidir.
Tədqiqat sahəsi

Müasir dövrdə ünsiyyət sferasındakı problemlər, tənhalıq və yadlaşma, emosional bağlılıq və deprivasiya problemləri, ailə və uşaqlarla sosial iş sahələrində tədqiqatlar aparır. Penitensiar sistemdə sosial və psixoloji işin təşkili məsələləri ilə maraqlanır. Seçilmiş əsərləri
1.Tənhalıq halətinin aradan qaldırılmasında dinin rolu. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri. II hissə, Bakı, 2000, səh. 152-153.
2. Yüksək urbanizasiya şəraitində ünsiyyət problemləri. «Psixologiya» jurnalı, №1-2, Bakı, 2001, səh. 28-36.
3. Elmi-texniki tərəqqi və ünsiyyət problemləri. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı /Sosial-siyasi elmlər seriyası/, №1-2, Bakı, 2001, səh. 23-34.
4. Psixologiya praktikumu. Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün proqram. Bakı, 2004, 20 səh (R.H.Qədirova və T.T.Babayeva ilə müştərək).
5. Psixologiya və pedaqogika. Milli Aviasiya Akademiyası üçün proqram. Bakı, 2005, 14 səh (K.K.Qəhrəmanova ilə müştərək).
6. Müasir sosial problemlər. "Həyat və fəaliyyətin müxtəlif dairələrində sosial iş" ixtisaslaşması üzrə magistr pilləsi üçün fənn proqramları toplusu. Bakı, 2006 səh.63-73
7. Virtual ünsiyyətin bəzi psixoloji problemləri haqqında. «Psixologiya» jurnalı, №3, 2008, səh.75-81.
8. İnternetdən asılılıq probleminin sosial-psixoloji təzahürləri. «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, №6(66), 2008, səh.254-257.
9. Deprivasiya problemi: nəzəriyyə və təcrübə. Ali məktəblərin magistratura pilləsi üçün proqram. Bakı, 2009. (çapdadır)
10. İslah psixologiyası. Ali məktəblərin magistratura pilləsi üçün proqram. Bakı, 2009(prof. B.H.Əliyevlə müştərək). (çapdadır
Kitablar
1.Psixologiyada tənhalıq problemi monoqrafiya). Bakı, 1997.
Dövlət və Beynəlxalq proqram və qrantlar (Dövlət və Beynəlxalq proqram və qrantlarda iştirakı)
1. 2003-2006 - «BDU-da «Sosial iş» ixtisası üzrə magistr proqramının təşkili» adlı beynəlxalq layihə (BEIC və OSI-nin dəstəyi ilə);
2. 2007-2008- «Yuvinal Ədliyyə layihəsi» çərçivəsində «Uşaq və gənclərin sosial reabilitasiya mərkəzi»ndə sosial iş üzrə məsləhətçi (UNICEF, OSCE);
3. 2007- 2008 - Aİ TACİS-in «Azərbaycanda Sosial Müdafiə Sisteminin İslahatı» layihəsində Sosial iş üzrə sertifikatlı kurslarda trener


İNŞALLAH İXTİYAR oğlu QAFAROV- Sosiologiya elmləri namizədi

Qubadlı mahalından cıxmış alim-ziyalılardan biri də Qafarov İnşallah İxtiyar oğludur.Qafarov İnşallah Qubadlı rayonunun Mollu kəndində anadan olub. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra 1981-ci ildə Bakı Dovlət Universitetinin tarix fakultəsinə qəbul olub. Universitetdə əlacı oxuduğu və ictimai işlərdə fəal iştirak etdiyi ucun onu təhsilini davam etdirmək ucun Leninqrad Dovlət Universitetinə gondərirlər. Leninqradda oxuyarkən təhsil əlacısı kimi fərqlənir və oxuya-oxuya elmi işə maraq gostərir.
Leninqradda təhsilini başa vurduqdan sonra Bakıya qayıdır və elmi iş uzərində işləməyə başlayır. 1996-cı ildə "Şəxsiyyətin ictimai-siyasi fəallığının sosioloji təhlili" movzusunda namizədlik dissertasiyası mudafiə edərək sosioloji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi adını alır. Dissertasiya işi muasir dovrun ən aktual problemlərindən birinə həsr olunub, həm nəzəri, həm də praktiki əhəmiyyət kəsb edir.
Alimin şəxsiyyət probleminə aid ondan artıq əsəri cap olunub.
Cabir Məhəmməd oğlu Quliyev - Hüquq elmləri namizədi, dosent

28 dekabr 1973-cü ildə Qubadlı rayonunda anadan olmuşdur. 1990-cı Bakı şəhəri 115 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
1990-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin „Hüquq“ fakültəsində təhsil almışdır. Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı
1995-ci ildə BDU-nun hüquq fakkltəsini fərqlənmə dipiomu ilə bitirmişdir.
1995-1999-cu illərdə BDU-nun Cinayət hüyququ və kriminologiya kafedrasının aspirantı olmuşdur.
2005-ci ildə “ Cinayət hüququnda şərti məhkum etmə və onun tətbiqi ” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, hüquq elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdşr Hal-hazırda “Azərbaycan Respublikası cəza-icra qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” (nəzəriyyədə və təcrübədə) mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. Əmək fəaliyyəti
1996-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin „Konstitusiya hüququ“ kafedrasıda, müəllim.
2000-ci ildən BDU-nun „Cinayət hüququ və kriminalogiya“ kafedrasında müəllimi, baş müəllim vəzifələrində calışmış və hal-hazırda həmin kafedranın dosentidir.
Hüquq fakultəsində bakalavr pilləsində «Cinayət huququ» ümumi hissə və «Cəza –icra hüququ» fənlərindən mühazirə və məşğşlələr aparır
7 məqalə, 6 proqram, 1 metodik göstəriş və 2 dərs vəsaitinin müəllifdir Tədqiqat sahəsi
Azərbaycan Respublikası cəza-icra qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi problemləri. Beynəlxalq konfranslarda iştirakı
2007-ci ilin iyun ayında Gürcüstan Respublikasının Batumi şəhərində „ Enerji təhlükəsizliyi və dəniz quldurluğu ilə mübarizə“ mövzusunda beynəlxalq konfrans. Seçilmiş əsərləri
1.Şərti məhkum etmənin anlayışı və hüquqi təbiəti. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuşunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 7-ci buraxılış. AMEA, Bakı: Səda, 2004.
2. Şərti məhkum etmənin tətbiqinin hüquqi əsasları. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 8-ci buraxılış. BHM, AMEA, Bakı: Adiloğlu, 2004.
3. Şərti məhkum etmənin hüquqi nəticələri. Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 11-ci buraxılış. BHM, AMEA, Bakı: Adiloğlu, 2005.
4.Cəza icra hüququ. Metodiki göstəriş. Hüquq (ikinci ali təhsil) fakultəsinin qiyabi təhsil alan tələbələri üçün ixtisas fənlərindən Metodiki göstərişlər (III-IY kurslar). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003.
5.Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda şərti məhkum etmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. «Cəmiyyət və cəza» jurnalı, 2005, №6
6.Şərti məhkum etmə zamanı sınaq müddəti., «Qanunçuluq» jurnalı, 2005, №12
7.Azadlıqdan məhrumetmə ilə əlaqədar olmayan cəzaların icrasının xüsusiyyətləri, Hüquq fakultəsinin 80 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008
Kitablar
1.Cəza-icra hüququ. Şərhlər və sxemlər.Dərs vəsaiti. Bakı. Hüquq ədəbiyyatı, 2004 (Ə.Ə.Əliyev,M.H.Hümbətov, N.Ə.Mustafayev ilə birlikdə).
2.Cəza-icra hüququ. Dərs vəsaiti. Bakı. Hüquq ədəbiyyatı, 2007 (Ə.Ə. Əliyev,M.H.Hümbətov,N.Ə.Mustafayev ilə birlikdə).

Ziyafət Sabir qızı Eminova-Tarix elimləri namizədi

Ziyafət Eminova 1960-cı ildə Qubadlı rayonunda dünyaya göz açıb, 1976-cı ildə Q.İlyasov adına Qubadlı şəhər orta məktəbini bitirib. Ali təhsilini Bakı Dövlət Universitetində almışdır. Ali təhsil aldıqdan sonra xeyli müddət M.F.Axundov adına Mərkəzi Kitabxanada şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir. Hal hazırda Azərbaycan Tibb Universitetinin elmi əsaslı kitabxanasında böyük redaktor vəzifəsində çalışır. İlk olaraq respublikada tibb tarixi sahəsində araşdırma və tədqiqat apararaq tarix elmləri namizədi adına layiq görülmüşdür. O, hazırda elmi axtarışlarını davam etdirərək, tarix elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almağı qarşısına məqsəd qoymuşdur.

Əhliman Axundov- Filologiya elmləri namizədi

Əhliman Axundov 1903-cü il 30 sentyabrda Qubadlı rayonunun Əliquluuşağı kəndində anadan olmuşdur. 1927-ci ildə Şuşa Qiyabi Pedaqoji Texnikumad təhsil almış və eyni zamanda müəllimlik etmişdir. 1932-ci ildə Bakı şəhrində Ali Pedaqoji İnstitunnu bitirərək aspiranturada saxlanır. Aspiranturada H.Araslı, S.Vurğun, C.Xəndan, M.Cəlal, M.Rahim və başqaları ilə birlikdə oxumuşlar. Elmi rəhbəri məşhur dilçi alim Akademik B.Çobanzadə olmuşdur. 1946-cş ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edir. O, ərəb və fars dillərini mükəmməl bilirdi. Əhliman Axundov xalqımızın böyük folklorşünas alimi idi. O, 150-dən artıq folklor sahəsində, təhsil sahəsində kitablar toplamı və ya yazaraq çap etdirmişdir. Əhliman Axundov Həmid Araslı, Məmmədhüseyn Təhmasib və Salman Mümtaz kimi şifahi xalq yaradıcılığının toplayicı və qoruyucularından biridir. O da Vatikan muzeyinin qaranlıq məhbəsindən "Kitabi-Dədə Qorqud"u H.Araslı, "Koroğlu"nu Vəli Xuluflu və Məmmədhüseyn Təhmasib,"Qaçaq Nəbi"ni isə Əhliman Axundov qurtaraq xalqa çatdırmışdır. Əhliman Axundov 1977-ci ildə sentyabrın 1-də vəfat etmişdir.

Qızılgül Abdullayeva - Filologiya elmləri namizədi, dosent

Qısa Bioqrafik Məlumat 22 mart 1952-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda anadan olmuşdur Orta məktəbi Sumqayıt şəhərində bitirib 1969-cu ildə S.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur
1974-cu ildə S.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib
1974-1978-ci illərdə Zərdab rayonu Əlvənd kənd orta məktəbinin dil və ədəbiyyat müəllimi işləyib
1977-1978-ci illərdə ADU-nun Elmi kitabxanasında kitabxanaçı işləyib
1978-1983-cü illərdə ADU-nun Elmi kitabxanasında böyük kitabxanaçı işləyib
1983-1984-cü illərdə ADU-nun Elmi kitabxanasında metodist işləyib
1984-1987-ci illərdə ADU-nun əyani aspirantı olub
1987-1990-cı illərdə ADU-nun türkologiya kafedrasının baş laborantı işləyib
1990-1993-cü illərdə ADU-nun türkologiya kafedrasının baş müəllimi işləyib
1993-cü ildən BDU-nun türkologiya kafedrasının dosentidir. T
əhsili , Elmi dərəcə və elmi adları
1974-cü ildə S.Kirov adına Azərbaycan Dövlət
Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir 1988-ci ildə «Müasir azərbaycan ədəbi dilinin bədii üslubu (50-ci illər ədəbi nəslinin şeir dili əsasında)» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib «XVII əsr Azərbaycan ədəbi dili» mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində tədqiqat aparır. Əmək fəaliyyəti 1974-1978-ci illərdə Zərdab rayonu Əlvənd kənd orta məktəbinin dil və ədəbiyyat müəllimi
1977-1978-ci illərdə ADU-nun Elmi kitabxanasında kitabxanaçı
1978-1983-cü illərdə ADU-nun Elmi kitabxanasında böyük kitabxanaçı
1983-1984-cü illərdə ADU-nun Elmi kitabxanasında metodist
1984-1987-ci illərdə ADU-nun əyani aspirantı
1987-1990-cı illərdə ADU-nun türkologiya kafedrasının baş laborantı
1990-1993-cü illərdə ADU-nun türkologiya kafedrasının baş müəllimi
1993-cü ildən BDU-nun türkologiya kafedrasının dosenti
Azərbaycan dili tarixi (magistraturada), Azərbaycan ədəbi dili tarixi, Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası, qədim türk dili, Əski Azərbaycan yazısı fənlərindən dərslər aparır 45 məqalə, 2 monoqrafiya, 1 dərs vəsaiti, 30 ç.v. həcmində bir tərtinin, 5 metodik vəsaitin və 4 proqramın müəllifidir. Tədqiqat sahəsi Filologiya, türkologiya Beynəlxalq seminar , Simpozium və konfraslarda iştirakı 1985, Məktəb islahatı və universitet təhlili (elmi-nəzəri konfrans, Bakı) 1991, Azərbaycan ədəbi dilində norma və normalaşma məsələləri (Gənc alimlərin III Respublika konfransı. Bakı) 1993, Semantika məsələləri (Elmi-nəzəri konfrans. Bakı) 1994, Azərbaycan onomastikası problemləri (Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş V elmi-nəzəri konfrans. Bakı, 20-21 okt.) 1998, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi (elmi-nəzəri konfrans. Bakı, 27-29 may) 1999, Dədə Qorqud – 1300. (Respublika elmi konfransı. Bakı, 25-26 may) 2002, A.Axundov – 70 (Gənc Alimlərin Şurası və Bakı Dilçilik məktəbinin elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı) 2003, A.Aslanov – 75 (elmi-nəzəri konfrans. Bakı) 2005, Müasir dilçiliyin problemləri (Beynəlxalq elmi konfrans). Bakı, 18-19 may. Bakı Slavyan Universiteti 2006, Filologiyanın aktual problemləri (T.İ.Hacıyev - 70) (elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı) 2006, I. Türkoloji qurultay – 80 (Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans). Bakı SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ 2003, «Kül tiqin» abidəsinin dilində titul, vəzifə, rütbə bildirən sözlər // Tədqiqlər, № 1, s. 159-162 2004, Fədainin «Bəxtiyarnamə» əsərinin dilində fonetik arxaizmlərin əhatə dairəsi // Tədqiqlər, № 1, s. 146-151 2004, Qədim türk dilində hal kateqoriyası // Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), № 3 (41), Bakı, s. 33-36 2004, Qədim türk dilində kəmiyyət kateqoriyası // Elm və həyat, № 6, s. 45 2005, Qədim türk dilində felin zaman və şəxs şəkilçilərinin tarixi inkişaf (Bakı Slavyan Universitetində keçirilmiş beynəlxalq konfrans). Bakı, s. 103-109 2005, Dilin şeir rəngi (monoqrafiya). Bakı, 172 s 2006, Arxaikləşmiş qədim türk sözlərinin kök morfemlərdəki tarixi izi // Filologiyanın aktual problemləri (elmi-nəzəri konfrans). Bakı: BDU, s. 104-117 2006, Füzulidən «Şan qızı»na gedən yol . Bakı Universiteti, 25 may 2006, Müasir Azərbaycan dilində arxaikləşmiş qədim türk leksik qatı // Bakı Universitetinin Xəbərləri, № 2, s. 72-79 2006, Qədim türk yazılı abidələri (metodik vəsait). Bakı, 52 s 2007, «Kül tiqin» abidəsi (dərs vəsaiti). Bakı, 212 s 2008, XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilində felin quruluş strukturu // Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), № 1 (61), Bakı, s. 60-63 2008, XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilində felin xəbər şəklinin tarixi inkişafı: keçmiş zaman // Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), № 4 (64), Bakı, s. 59-63 2008, Əski Azərbaycan yazısı (proqram). Bakı, 13 s 2008, Qədim türk dili (proqram). Bakı, 17 s 2008, Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası (proqram). Bakı, 21 s

ABBAS ABBASOV -Filologiya elmləri namizədi, dosent

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1942-ci il fevral ayının 3-də Gubadlı rayonunda anadan olub, Azərbaycana Respublikası
1949-1959-cu illərdə Gubadlı rayonunda orta məktəbdə təhsil alıb
1961-1964-cü illərdə Orduda hərbi xidmətdə olub. Evlidir, 3 övladı var
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ
ELMİ ADLARI
1973-1982-ci illərdə BDU-nun Gərbi-Avropa Dilləri kafedrasında baş laborant işləyib
1983-1986-cı illərdə Nigeriya Federativ Respublikasında xidməti ezamiyyətdə olub
1986-1990-cı illərdə BDU-da baş müəllim işləyib
1990-cı ildə dissertasiya müdafiə edərək, filologiya elmləri namizədi adına layiq görülüb və həmin ildən hal-hazıra qədər BDU-da ingilis dili kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1969-cu ildən bu günə qədər BDU-da çalışır
1990-cı ildən bu günə qədər BDU-nun ingilis dili kafedrasının müdiridir
15 dən-artıq məqalə və 10 proqramın müəllifidir
TƏDQİQAT SAHƏSİ İngilis dili, metodika; leksikoqrafiya
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
2003, İngilis-rusca hüquq lüğəti; Bakı
2003, İngilis ata sözləri və məsəllər; Bakı
2004, İngilis dili proqramı; Bakı
2005, Rusca-ingiliscə idman lüğəti; Bakı
2006, Riyaziyyatçılar üçün ingilis dili dərslik; Bakı 2007, Hüquq fakültəsi üçün ingilis dili dərslik; Bakı
2007, Azərbaycan-İngiliscə hüquq lüğəti; Bakı
2008, Başlanğıclar üçün ingilis dili dərslik; Bakı
2008, Azərbaycan bölməsi tələbələri üçün riyaziyyata aid ingilis dili dərslik; Bakı
2008, Coğrafiya fakültəsi tələbələri üçün ingilis dili dərslik; Bakı

Məfkurə Salam qızı Hüseynova (Adığözəlova) - filologiya elmləri namizədi.

Həyatı
Məfkurə Adıgözəlova 1939-cu ildə Qubadlı rayonunda anadan olmuşdur. Adlı-sanlı insanlar olan Salam kişinin və onun həyat yoldaşı Əminə xanımın tərbiyəsindən çıxmış Məfkurə xanım hələ orta məktəbdə oxuyarkən ictimai-siyasi işlərə maraq göstərmiş, 1958-ci ildən 1962-ci ilə qədər olan dövrdə Qubadlı rayon komsomol komitəsinin birinci katibi olmuşdur. Hələ erkən onun təbiətində özünü biruzə verən bu fəallıq sonrakı dövrlərdə də onun yol yoldaşı olmuşdur. Məfkurə xanımın işgüzarlığı, yerinə yetirdiyi işlərdə tələbkarlığı onu respublika komsomol komitəsində məsul vəzifələrə gətirib çıxarmışdır. O, 1966-cı ildə təhsilini Azərbaycan Dövlət Universitetində başa vuraraq filoloq ixtisasına yiyələnmişdir.
Fəallığına,
çalışqanlığına görə tay-tuşlarından fərqlənən Məfkurə xanım Bakıda Ali Partiya məktəbinə daxil olub və oranı başa vuraraq, ikinci ali təhsil almışdır.
1971-ci ildən başlayaraq həyatını Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna bağlayıb, əvvəlcə Azərbaycan dili kafedrasında müəllim, sonra baş müəllim və nəhayət, dosent vəzifəsini tutmuşdur. 1984-cü ildə "Müasir Azərbaycan dilində xəbərlik kateqoriyası" mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edərək, filologiya elmləri namizədi adını alıb. Hazırda "Azərbaycan dili" kafedrasında dosent vəzifəsində işləməklə, Universitetin ictimai işlərindən iştriak edir. Həmkarlar komitəsində mədəni-kütləvi komissiyaya rəhbərlik edir. Onun respublika mətbuatında dilçiliyimizin müxtəlif sahələrinə dair 30-a yaxın məqaləsi və üç metodik işi nəşr olunmuşdur.

Məhəmməd İsmayıl oğlu İsaxov- Pedoqoji elmlər namizədi

İsaxov Məhəmməd İsmayıl oğlu 1896-cı ildə Qubadlı rayonunun Aşağı Mollu kəndində anadan olub.İsaxov Məhəmməd İsmayıl oğlu yaxın keçmişimizin görkəmli ictimai xadimi və xalq müəllimi kimi tanınmış bir şəxsiyyət olub. Çox əzablı və keşməkeşli bir həyat yolu keçən bu insanın idealı həmişə xalqa xidmət etməkdən ibarət olub.
O, ilk təhsilini o vaxt Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonlarını əhatə edən rus məktəbində alıb. Bu məktəbdə təhsil aldıqdan sonra Bakıya gəlmiş Nobel qardaşlarının mədənində fəhlə, telefonçu və kiçik kontor işçisi olmuşdur. Sonra inqilabçılar sırasına daxil olaraq Sovet hökumətinin düşmənlərinə qarşı mübarizə aparmışdır.
Bundan sonra yaşının çox olmasına baxmayaraq Bakıda fəhlə fakültəsində təhsilini davam etdirir, sonra Azərbaycan Dövlət Darülfünunun təbiət fakültəsində təhsil alır. Ali təhsilinin başa vrduqdan sonra Azərbaycan xalq müəllimlərinin sırasına daxil olur və ömrünün sonuna qədər şərəfli xalq müəllimləri sırasında bir dönməz əsgər kimi dayanır. Kəlbəcər və Qubadlı rayonlarında xalq maarif şöbələrinə rəhbərlik edir və bütün biliyini bu yolda sərf edir. Ömrünün son 13 ili ərzində Məhəmməd İsaxov əvvəlcə Qiyabi Pedaqoji İnstitutun direktoru, sonra isə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pedaqoji İnstitutunda elmi işçi kimi fəaliyət göstərir. O, həmin illərdə təlim-tərbiyə işinə həsr olunmuş bir sıra samballı əsərlər yazır. Pedaqoji işi ilə yanaşı "Təbiyyat dərslərində ölkəşünaslıq işləri" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi adını alır.
O, xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovun yaxın dostu olmuş və böyük ədib bu dostluğu özünün "Aynalı" povestində vəsf etmişdir.
1953-cü il noyabr ayının 15-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Babayev Famil Ə. – biologiya elmləri namizədi, dosent

Qısa bioqrafiq məlumat 1936 – cı ildə Azərbaycan Respublikasının >Qubadlı rayonunda doğulub
TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ
Elmi adları
1959 – cu ildə APU - in, 1968 – ci ildə BDU - ni universiteti bitirib.
1974 – «Kicik Qafqaz dağ göllərinin su və bataqlıq flora və bitkiliyi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1959 – cu ildən 1970 – ci ilə kimi bakı şəhəri orta məktəblərində müəllim, sonra BDU – də laborant, baş laborant, müəllim, baş müəllim və dosent.
1970 – ci ildən biologiya fakultəsində çalışır. 75 məqalənin və 5 kitabın müəllifidir. Azərbaycan florasına 2 növ və 1 növ müxtəlifliyi çiçəkli bitki, bir növ sfaqnum, bir növ Sfaqnum.; Kicik Qafqaz və Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisi üçün 100 –ə kimi bitki növünün arealını müyyənləşdirib Mükafatlar - BDU- nin rektorunun fəxri fərmanı.
TƏDQİQAT SAHƏSİ Azərbaycanın su və bataqlıq bitkilərinin öyrənilməsi
Beynəlxalq Seminar, Simpoizum və KonfraslardaİŞTİRAKI SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ 1. 2003, İstiliyin meşə ot fitosenozunda paylanması. BDU – nin xəbərləri, Bakı, № 2, səh 43- 46.
2. 2004, İşığın dağlarda müxtəlif şəraitdə bitkilərin inkişafına təsiri. AMEA–nın Botanika İnsititutu, Bakı səh 213-216.
3. 2006, İşığın Abşeronda becərilən bitkilərin morfologiyasına təsiri. BDU-nin xəbərləri, Bakı –№1, səh 47 -50.
4. 2007, Qafqaz florasının coğrafi tiplərdə paylanmasına aid bəzi mülahizələr. BDU – nin xəbərləri, Bakı, №1, səh 71-73.
5. 2008, Kürəkçay Göygölün torf bataqlığı və indiqator bitkiləri. AMEA Botanika İnsititutun elmi əsərləri XXVII cild, Bakı, səh 109-113.
Kitablar
Botanikadan çöl tədris – təcrübəsi. BDU – nin nəşriyyatı (dərs vəsaiti). Bakı -2003, səh 84.
Bitki ekologiyası (dərslik). BDU – nin nəşriyyatı. Bakı – 2003, səh 232.
Bitki morfologiyası (dərslik). BDU – nin nəşriyyatı, Bakı – 2004, səh 237.
Bitki coğrafiyası (dərslik). BDU – nin nəşriyyatı, Bakı – 2004, səh 291.
Bitkilər aləminin mühafizəsi (dərslik). BDU – nin nəşriyyatı, Bakı -2005, səh 214.Şamo Süleyman oğlu Rəhimov
Fizika-riyaziyyat elimləri namizədiŞamo Rəhimov 1931-ci il aprelin 2-də Bakıda dünyaya göz açmışdır. O yenitetmə çağlarından təbiət vurğunu olmuş və şair təbiətinə malik olmuşdu. Onun elmi axtarışlar ilə yanaşı ilhamlı bir şair olduğunu unutmaq olmaz. Hələ 14 yaşından onun ilk şerlərini yazmağa başlamış və 1957-ci ilə qədər bu sahədə öz işlərini davam etdirmişdir. Şamonun ədəbi yaradıcılığından yalnız "Gənclik" nəşriyyatının çap etdirdiyi "Ayrılıq" kitabı yadigar qalmışdır. Şamo 1948-ci ildə orta məktəbi qurtardıqdan sonra, Moskva Dövlət Universitetinin fizika fakkultəsinə qəbul olur və oranı 1953-cü ildə müvvəfəqiyyətlə bitirir. Onun o zaman yazdığı diplom işi seysmoloji sahədə çalışan görkəmli Sovet və dünya alimlərinin diqqətinin çəkməyə bilməzdi. Bu qabiliyyətini göstərmək üçün adi diplom işi deyildi. O, özünün ilk elmi əsərində seysmik cihazlarla aparılan hesablamanın formulasına prinsipal dəyişikliklər əlavə etməyə nail olmuşdur.
Gənc alim Şamo Rəhimov özünün namizədlik dissertasiyası ilə seysmalogiya elminə daha mühüm yeniliklər gətirdi. 1958-ci ildə səthi dalğalar nəzəriyyəsi problemlərinə həsr olunmuş "Üç yaxın stansiyalarda müşahidə edilən Reley dalğalarının yayılma sürətlərinin eksperimental öyrənilməsi" mövzusunda yazdığı elmi əsərini müvvəfəqiyyətlə müdafiə edərək, fizika-riyaziyyat elimləri namizədi alimlik dərəcəsi aldı. O, əsərində səthi dalğalar sürətinin fazasının təyin edilməsində əvvəlki üsulların effektsiz olduğunu sübut edir.O, bundan sonra Respublikaya qayıdaraq Azərbaycan SSR Elimlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunda işləməyə, bir müddət sonra isə özü tərəfindən təşkil edilmiş bölməyə rəhbərlik etməyə nail olmuşdu. Çox qısa müddətdə 40-a yaxın əhəmiyyətli elmi əsər yazmış gənc alimi dünya seysmoloqları şox tez tanıdılar. Onun əsərləri SSRi EA-nın Xəbərlərində dərc olunduqdan sonra ingilis, fransız, alman dillərinə tərcümə olundu. Şamonun həmən əsərlərində toxunduğu mürəkkəb elmi problemlər, dünyada nüfuzlu mütəxəsislər tərəfindən yüksək rəylər verilməsi onun böyük fitri isdedadından xəbər verirdi. O, öz əsərlərində yağış və tufan kimi, zəlzələnin də qabaqcadan xəbər verilməsi, alternativ enerji alınması məsələlərinə toxunurdu. Şamo Reley və Lyava səthi dalğaları üzrə zəlzələnin episentrinə istiqamətlərin təyini üsulunu işləyib hazırlayıb. 1962-ci ildə Reley qrupu dalğalarının yeni seriyasını aşkar edərək onların xüsusiyyətlərini səciyyələdirmişdir. Onun işləyib hazırladığı üsullar Azərbaycanın seysmik rayonlaşdırılması üçün baza oldu. O, Azərbaycan üzrə seysmostatik məlumatlar əsasında yer qabığının öyrənilməsinin yeni üsulunu işləyib hazırlamışdır. Bu üsul 1961-1963-cü illərdə Azərbaycanda baş vermiş on güclü dağıdıcı zəlzələnin məlumatlarının öyrənilməsi əsasında həyata keçirib sübut etmişdir.
Eyni gücə malik yeni-yeni zəlzələlərin tədqiqatlarını davam etdirərək, bu üsulun, həmçinin tektonik qırılmaların aşkar olunmasına və onların yer qabığında aşkar edilməsinə imkan yaratdı. Onun bir sıra işləri planetin quruluşunun fundamental probleminin həllinə yönəldilmişdir. Bunlar seysmologiyada "qlobal və lokal" dalğaların olması haqqinda yeni təsəvvürlərin meydana çıxmasına imkan verdi.
Görkəmli seysmoloq, professor, ABŞ Prezidentinin elmi işlər üzrə məsləhətçisi Frank Press Şamonu Amerikaya dəvət etmiş, lakin hakimiyyət ona xaricə getməyə icazə verməmişdir. Bu həmin Frank Press idi ki, Şamo onun və müəllimi M.Yuinqin səhvlərini, Yer quruluşunun öyrənilməsindəki metodların əsaslarının etibarsızlığını sübut etmişdir. O, bu barədə öz üsulunu tətbiq etmiş və yeni əsaslı düstur çıxarmışdı. Bir qədər sonra isə Amerika alimlərindən professor İ.Dorman, M.Evinq və eləcədə Frank Press, M.Yuinq də Şamonun bu yeni kəşfini təsdiqləmişdilər.
Şamonun səthi dalğaların faza sürətlərini təyinin haqqında təklif etdiyi üsul orta sürüşmə qaydasının tətbiqi vasitəsilə hərəkət dövrələrinin müəyyən edilməsindən ibarətdir. Seysmik stansiyalar arasındakı məsafə 100 km və daha az olduqda belə bu üsul son dərəcə düzgün və dəqiq nəticələr verir. Onun təklif etdiyi bu üsul, ağır və uzun sürən hesablamaları bir neçə dəfə azaldır. Bu üsul episentirdə azimutu tək-tək stansiyaların köməyi ilə düzgün təyin etmək üçün yeni bir üsuldur. Bununla da maksimum yerdəyişmələrin nisbəti əvəzinə ehtizaz əyriləri sahələrinin nisbətini götürməyin əlverişli olduğunu sübut edir.
Azərbaycan üzrə seysmik məlumata görə Şamo Yer qabığını öyrənmək üçün yeni üsul tapmış və sınaqdan çıxarmışdır. Əhatə etdiyi Yerin müəyyən sahəsində zəlzələ qüvvəsinin dəyişilməsi qanunauyğunluqlarını tədqiq edərək, o, əldə edilən məlumatlar və aşkara çıxarılan uçqunluqlar əsasında Yer qabığındakı sahələri müəyyən etməyə müvvəfəq oldu.
Şamo Rəhimov məhəlli olmayan makroseysmik güclü zəlzələlərin məlumtı əsasında geosentral və nisbətən nöqtə hesab edilə biləcək, hətta kiçik ərazini mikroseysmik rayonlara bölmək üsulunu hazırlamışdır. Bu üsulla seysmik cəhətdən təhlükəli və dəhşətli zəlzələ nahiyələrindən lazımi qədər uzaqlarda olan tədqiqat sahələrində belə zəlzələ gücnünün necə söndüyünü müşahidə etmək olur. Bu zonada hər bir bina üçün zəlzələdən seysmik effekt müəyyənləşdirilir. Binaların yerləşməyi, sahələrin təyini, əlbəttə, mühəndis geoloji, geomorgoloji, oroqrafik, eyni zamanda, binaların konstruktiv xüsusiyyətlərinin başqa cəhətlərini də nəzərə alır.
Şamo Rəhimovun seysmomikrorayonlaşdırma üsulu mühəndis-seysmologiyada indiyə qədər olan bütün üsullardan ən faydalısı və maddi cəhətdən ən əlverişlisidir. Bütün üstünlükləri ilə yanaşı bu üsul eyni süxur şəraitində başqa-başqa seysmik təhlükə səbəblərini aşkara çıxarır.
Şamo Rəhimov, ötrücü zonaların neft laylarının və yaxud tektonik dağılmaların olduğu yerdə baş dalğaların qodoqraflardakı parçalanmalarını tədqiq etmiş, mühüm enerjinin səthi dalğaların tezlik, spektrində paylanması məsələsini müəyyənləşdirmiş, rele səthi dalğalarının Yer qabığının iki laylı modeli üçün nəzəri dispersiyanı hesablamış və Azərbaycanda Yer qabığınım qalınlığını təyin etmişdir.
Şamo, azərbaycanın seysmorayonlaşdırılmasının xəritəsini yaradan əsas müəllifdir. O, eyni zamanda geofizika sahəsində də bir sıra elmi tədqiqatlar aparmışdır. Onun son əsəri seysmologiyanın əsas və mühüm məsələlərindən biri olan yer altındakı sərhədlərin həlli məsələsinə həsr edilmişdir. Yerin dərinliklərinin quruluşunu öyrənmək üçün o, yeni "yaxınlaşdıranlar, stansiyalar" üsulu hazırlamışdır. Lakin bu üsulunda seysmostansiyalar müxtəlif geoloji şəraitdə təsir göstərirlər. Zəlzələnin seysmoqramda qeyd edilmiş bütün materiallarını əvvəldən-axıra qədər öyrənərək, Şamo seysmologiyaya yeni anlayış "qlobal dalğalar" anlayışını gətirmişdir. Bu, "qlobal dalğalar" bütün stansiyalarda qeyd edilir. Bunun da əsasında Şamo, Yer quruluşunun bütünlüklə öyrənilməsinin son dərəcə səmərəli üsulunu təklif etmişdir.
2002-ci ildə ABŞ-da çap olunmuş "Seysmologiya və mühəndisi seysmologiya" məlumat kitabında seysmoloqların XX əsrdə əldə etdikləri əsas nəticələrinə həsr olunmuş fəsildə,bioqrafik arayış dərc olunub. Orada Şamonun nailiyyətləri öz əksini tapıb.
Şamo Süleyman oğlu Rəhimov SSRİ Elmlər Akademiyası Seysmologiya Şurasının Seysmik Müşahidələr Vahid Şəbəkəsi Komissiyasının, SSRİ Elmlər Akademiyası Geologiya Şurasının, SSRİ Elmlər Akademiyası Regional Şuranın qafqaz bölməsinin inkişafı və öyrənilməsi Komissiyasının üzvü idi.
Şamo Rəhimov çox məhsuldar və olduqca faydalı işlər görmüş, daha nə qədər görməli işləri var idi. Lakin amansız əcəl Azərbaycanın əfsanəvi alimi, Şamo Süleyman oğlu Rəhimova başladığı işləri sona çatdırmağa imkan vermədi. Gərkəmli alim seysmoloq 1965-ci ildə 34 yaşında, ömrünün çiçəkləyən dövründə vəfat etdi.


Aqil Süleyman oğlu Rəhimov


filalogiya elimləri namizədi.Aqil Rəhimov 1942-ci il may ayının 2-də Qubadlı rayonunun Əyin kəndində anadan olub. 1949-1958-cu illərdə Qubadlı rayon 1 saylı Q.İlyasov adına orta məktəbdə təhsil almışdır. 1958-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin "filologiya" fakkultəsinə qəbul olmuş və oranı 1963-cü idə bitirmişdir. 1963-64-cü illərdə "kommunist" qəzetində ədəbi işçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1964-cü ilin aprel ayından noyabr ayına qədər Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Radio və Televiziya verilişləri komitəsində müxbir işləmişdir. 1965-1969-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin aspiranturasında oxumuş və 1969-cu eldə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək filologiya elimləri namizədi adına layiq görülmüşdür. 1969-1971-ci illərdə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyyətinin Sovetlər şöbəsində təlimatçı, 1971-1977-ci illərdə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət HeyyətininDaimi Komissiyalarla iş aparan şöbədə baş məsləhətçi, 1977-1986-cı illərdə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyyətinin Qəbul otağında müdir müavini, 1986-1988-ci illərdə Azərbaycan KP MK-nın Təşkilat şöbəsində təlimatçı, 1988-1989-cu illərdə Azərbaycan KP Lənkəran şəhər partiya komitəsinin i-ci katibi, 1990-1991-ci illərdə isə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti üzrə Respublika Təşrilat komitəsinin məsul təşkilatçı və eyni zamanda Martuni rayon təşkilat burosunun sədr müavini vəzifəlarində işləmişdir. O. Yüksək vəzifələrdə işləməklə 1987-1989-cu illərdə göndərişlə Bakı Ali Partiya məktəbini qiyabi bitirmişdir. Aqil Rəhimov 1988-1989-cu illərdə Lənkəran rayon Xalq Deputatları Sovetinin deputatı olmuş, Qarabağ müharibəsi veteranıdır və fəaliyyəti dövlət tərəfindən dəfələrlə qiymətləndirilərək bir çox orden və medal ilə təltif olunmuşdur.


Oktay Süleyman oğlu Rəhimov


fəlsəfə elimləri namizədi, dossent
Oktay Rəhimov 1929-cu ildə Qubadlı rayonunun Əyin kəndində anadan olub. 1948-ci ildə 1 saylı Q.İlyasov adına orta məktəbi bitirərək M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin fəlsəfə fakkultəsinə daxil olmuş və 1953-cü ildə oranı fərqlənmə ilə bitirmişdir. Universitetin fakkultə Elmi Şurasından aspiranturaya təqdimat alaraq, 1953-1956-cı illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin fəlsəfə ixtisası üzrə aspirantı olmuşdur. 1956-1959-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Marksizm-Leninizm kafedrasında fəlsəfə üzrə baş müəllim, 1959-cu ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda elmi kommunizm və fəlsəfə fakkultəsində baş müəllim, dossent vəzifələrində çalışıb.
1961-ci ildə öz ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək fəlsəfə elimləri namizədi adına layiq görülmüşdür. İki dərslik kitabının, monaqrafiyaların və bir çox elmi məqalələrin müəllifidir. 1964-1968-ci illərdə dekan müavini, 1968-1978-ci illərdə elmi kommunizm kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1970-ci ildə "Rəşadətli əməyə görə" medalı, 1973-cü ildə Azərbaycan Ali Sovetinin Rəyasət Heyyətinin fərmanı ilə "Fəxri fərman" ilə, 1972-1973-cü illərdə "Bilik" cəmiyyəti tərəfindən fəxri fərman və mükafatlara layiq görülmüşdür. Oktay müəllim həm də şerlər yazmış və bu şerlərində o, doğma xalqına dərin mənəvi tellər ilə bağlı olduğunu büruzə vermişdir. Onun poeziyasında şer üslubu sadə və şirindir.
Görkəmli alim, filosof oktay Rəhimov 2008-cı il dekabrın 2-də vəfat etmişdir.


Yaşar Hüseyn oğlu Rəhimov


fizika-riyaziyyat elimləri namizədi, dossent
Yaşar Rəhimov 1942-ci ildə Qubadlı rayonunun Əyin kəndində anadan olub. 1949-1958-cu illərdə Qubadlı rayon 1 saylı Q.İlyasov adına orta məktəbdə təhsil almışdır. 1958-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin "Fizika" fakkultəsinə qəbul olmuş və oranı 1963-cü idə bitirmişdir. Universiteti bitirdikdən sora 1963-1965-cı illərdə Qubadlı rayonunun Əyin, Cibikli, Çardaxlı kənd məktəblərində fizika müəllimi işləmişdir. 1966-cı ildə Azərbaycan Elimlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun aspiranturasına qəbul olmuş və 1968-ci ildə yarımkeçiricilər fizikası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elimləri adına layiq görülmüşdür. Bundan sonra həmin İnstitutda baş elmi işçi və eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Universitetinin "Fizika" fakkultəsində dərs demişdir. Yaşar Hüseyn oğlu Rəhimov 1995-ci ildə ürək xəstəliyindən vəfat etmişdir.


Sara İsmayıl qızı ƏliyevaQısa bioqrafik məlumat
Sara İsmayıl qızı Əliyeva
1981-ci ildə Qubadlı rayonunda anadan olub. 1987-ci ildə Qara İlyasov adına 1 saylı orta məktəbə gedib.1998-ci ildə Həbibbəy Mahmudbəyov adına 2 saylı texniki- humanitar elmlər litseyin bitirib. 1999-cu ildə BDU-biologiya fakultesinə daxil olub. 2003-cü ildə həmin fakultəni fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2003-cü ildə BDU-nun ekologiya ixtisası üzrə magistratura pilləsinə daxil olub. 2006-cı ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
2007-2009-cu illərdə AMEA-da aspiranturada oxumuşdur. 2012-ci ildə “Şəmkir su anbarının vətəgə balıqları (çəki, çapaq, sıf) körpələrinin biologiyası” mövzusunda disertasiyanı müdafiə edərək biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 2010-cu ildən elmi işçi vəzifəsində çalışır. Bir çox elmi məqalələrin müəlifidir.
1. Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında çapaq körpələrinin biologiyasına dair // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild, Bakı, 2008, səh. 457-460.
2. Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında çəki körpələrinin biologiyasına dair / BDU-nin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Biologiyada elmi nailiyyətlər” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2009, səh. 320-321.
3. Quliyev Z.M., Seyid-Rzayev M.M., Əliyeva S.İ., Mustafayev N.C. Azərbaycanın balıqçılıq əhəmiyyətli su hövzələrinin müasir durumu / AMEA Mərkəzi Nəbatət bağının 75 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransının materialları, Bakı, 2009, səh. 252-255.
4. Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında sıf körpələrinin biologiyasına dair / AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı: Elm, 2009, səh. 241-243.
5. Əliyeva S.İ., Quliyev Z.M.Şəmkir su anbarında sıfın-Sander lucioperca (Linne) çoxalmada iştrak edən populyasiyasının strukturu // Azər-bay¬can Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, II cild, Bakı, 2010, səh. 545-550.
6. Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında çapaq-Abramis brama orientalis Berg və çəki-Cyprinus carpio (Linne) populyasiyalarının strukturu və ekologiyası // Azərbaycan Aqrar elmi, 2010 № 3-4, səh.124-126.
7. Кулиев З.М., Алиева С.И. Биологические особенности молоди леща (Аbramis brama orientalis Berg), caзана (Cyprinus carpio Linne) и судака (Sander lucioperca Linne) Шамкирского водохранилища (Бассейн р.Куры) / Первые международные Беккеровские чтения (27-29 мая 2010), часть, Волгоград, 2010, стр. 425-428.
8. Əliyeva S.İ., Quliyev Z.M. Şəmkir su anbarında çəki, çapaq və sıf körpələrinin ehtiyatına təsir edən amillər // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, XXIX cild, Bakı, “Elm”, 2011, səh. 107-111.
9. Aliyeva S.I. On feeding of carp, bream and zander fries in the Shamkir reservoir. Вестник Инновационного Евразийского университета, Павлодар, Казахстан, N 1 (45) 2012. стр. 135-139.
10. Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında sıf körpələrinin böyüməsinə və qidalanmasına dair // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, XXX cild, № 1, Bakı, 2012. Səh. 70-73.
11. Алиева С.И. К изучению сезонного распространения по различным годам мальков леща, сазана и судака в Шамкирском водохранилище. «Вестник ЗНУ, серия биологические науки». № 2, 2013 стр. 73-79.


Hörmətli həm vətənlər! ola bilsin ki, kimlərsə yaddan çıxıb. Əgər belədirsə
edi-mehri@mail.ru
ünvannına məlumat verə bilərsiniz.

Əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk!!

telefonlar:
Yaşar 050 316 -67- 33
Rövşən 070-340-08-42
 
 
"Hamı   üçün ağıllı  , özüm üçün dəliyəm. Bu gecə dünya tabut, mən gəzəri ölüyəm...!"
Bizdən asılı olmayaraq gedən reklamlara görə ü z r - i s t ə y i r i k !!